Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Histogramegenskaper

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till fält.

Fält

På fliken Data under Fält klickar du på Lägg till för att öppna en lista med tillgängliga Fält. Välj det fält du vill använda.

Du kan också klicka på Uttryck för att skapa ett fält i uttrycksredigeraren. Ett annat sätt att skapa ett fält är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med ett beräknat fält:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler fält.

 • <Fältnamn>

  Fält: Klicka på fältnamnet för att öppna fältinställningarna.

  Om du vill ta bort fältet högerklickar du på fältet och väljer Ta bort i dialogen. Alternativt kan du klicka på fältet och sedan på Ta bort.

  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

  • Etikett: Ange en etikett för fältet.
  • Inkludera null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Originalobjekt: Skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om dimensionen redan är länkad till ett originalobjekt klickar du på Redigera för att uppdatera originalobjektet. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

 • Lägg till alternativ: Alternativa fält är fält som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka fält som visas under visuell utforskning.

Skript

Anteckning om informationBara tillgängligt om användning av skript på diagramnivå är aktiverat i appen. Se Aktivera skript på diagramnivå.

På fliken Data, gå till Skript och klicka på Lägg till för att skapa ett diagramskript. Du kan lägga till fler än ett diagramskript.

Du kan ange diagramskriptet direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett diagramskript i uttrycksredigeraren.

Histograminställningar

 • Staplar: Du kan ställa in Staplar till Auto eller Anpassat:

  Auto delar upp data i det optimala antalet staplar utifrån aktuellt dataval. Du behöver inte göra några andra inställningar. Beräkningen baseras på Sturges formel.

  Anpassat låter dig ange hur data ska delas upp i staplar.

 • Antal staplar: I Maximalt antal anger du det antal staplar du vill dela upp data på.
 • Stapelbredd (x-axel): I Bredd anger du hur bred varje stapel är. Detta baseras på värdena på x-axeln.

  Du kan förskjuta staplarna genom att ändra inställningen Förskjutning.

  Exempel:  

  Om du ger Bredd värdet 2 och behåller standardinställningen 0 på Förskjutning, kan dina staplar definieras som 0 till 2, 2 till 4, 4 till 6 och så vidare. Om du ändrar Förskjutning till 1, kommer staplarna att definieras som -1 till 1, 1 till 3, 3 till 5 och så vidare.

 • Räkna endast distinkta värden: Välja detta för att utesluta dubblettvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering: Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.

  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

 • Referenslinjer: Lägg till referenslinje: Klicka för att lägga till en ny referenslinje.

  • Visa: När det här alternativet är valt visas referenslinjen.
  • Etikett: Ange en ny etikett för referenslinjen.
  • Färg: Välj färg för referenslinjen och etiketten i färgblandaren.
  • Uttryck för referenslinje: Ange ett värde eller ett uttryck för referenslinjen. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
 • Ta bort: Klicka för att ta bort referenslinjen.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

 • Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

  • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
  • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
  • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

  Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

Linjeavstånd för rutnät: Ställ in på Anpassat om du vill anpassa de horisontella stödlinjerna. Du kan välja mellan: Inga linjer, Medel eller Smal.

Värdeetiketter: Som standard Av. Med inställningen Auto visas värdeetiketterna om det finns tillräckligt med plats.

 • Färger: Du an bara ställa in histogrammets stapelfärg.
 • Y-axel: Frekvens När alternativet är inställt på Auto visas etiketten om det finns tillräckligt med plats.
  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Placering: Välj var frekvensaxeln ska visas.

  • Skala: Ange skalavståndet för frekvensaxeln.

  • Intervall: Välj att ställa in minimivärde, maxvärde eller båda. Minimivärdet kan inte vara större än maximivärdet. Du kan använda uttryck för värdena.

  • Etikett: Ställ in etiketten för frekvensaxeln.

 • X-axel: <Fält>
  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Placering: Välj var fältaxeln ska visas.

 • Egenskapspanelen
 • Var den här sidan till hjälp för dig?

  Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!