Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mätare

Mätaren visar ett enda måttvärde och visualiserar hur värdet ska tolkas.

En mätare.

Användning

Mätare används ofta för att presentera KPI:er, t.ex. på en instrumentpanel, och tillsammans med segmentering och färgkodning utgör den ett effektivt sätt att illustrera ett resultat.

Det är viktigt att ställa in relevanta max- och minimivärden för att underlätta tolkningen av värdet. Du kan använda en referenslinje för att ge ytterligare sammanhang.

Fördelar

En mätare är enkel att läsa och förstå. Den ger direkt återkoppling om resultatet inom ett område.

Nackdelar

Mätaren kräver mycket plats i förhållande till det enda värde den visualiserar.

Även om den är visuellt tilltalande är mätaren inte alltid det bästa valet för att presentera ett enskilt mätvärde. Problem med att fastställa max- och minimivärden kan indikera att en annan visualisering ska användas.

Om du bara vill visa ett resultatvärde utan en mätare kan du fundera på att använda ett KPI istället.

Skapa en mätare

Du kan skapa en mätare på arket som du redigerar. I en mätare kan du bara ha ett mått och inga dimensioner.

  1. Från resurspanelen drar du en tom mätare till arket.
  2. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

När du har skapat mätaren kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Följande inställningar används som standard för en mätare:

  • En radial mätare.
  • En enda (blå) färg.
  • Intervallgränser: min (0), max (100).
  • Inga segment.
  • Etiketten och rubriken är medelstora.

Den radiala mätaren kan du till exempel ändra till en stapel med färgtoning.

Stapelmätare med färgtoning.

Visa begränsningar

När ett måttvärde ligger utanför intervallgränserna anger en pil om måttvärdet är högre eller lägre än intervallvärdena.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!