Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mekko Diagram

mekko-diagrammet är lämpligt när du vill jämföra grupper och samtidigt jämföra kategorielement som finns inom grupperna. På dimensionsaxeln visas grupperna och på måttaxeln visas värdet för den normaliserade procentandelen för varje kategorielement. Gruppernas storlek visar deras värde.

I den här bilden representerar dimensionsgrupperna olika kvartal på året. Bredden på varje kvartal visar värdet för den normaliserade procentandelen av den totala försäljningen för det kvartalet. Varje kvartal är indelat i flera produktkategorier som Produce, Canned Products och Frozen Foods. Höjden på varje produktkategori motsvarar värdet för den normaliserade procentandelen av den totala försäljningen för den produktkategorin, inom det kvartalet. Du kan enkelt jämföra produktkategorier inom ett visst kvartal och för olika kvartal.

Visualisering av stapeldiagram.

Sortering sker automatiskt utifrån storlek. Färger appliceras automatiskt per dimension, med 12 färger, men det kan du förändra i egenskapspanelen. Du kan bestämma enligt vilken dimension färgerna ska tilldelas. I det här exemplet är färgerna tilldelade per produktkategori så att du tydligt kan se skillnaden mellan de olika kategorierna och hur deras bidrag till försäljningen varierar per kvartal.

Om datauppsättningen innehåller negativa värden visas ett textmeddelande som anger att negativa värden inte kan visas.

Användning

Använd ett mekko-diagram när du behöver visualisera värden för normaliserade procentandelar för grupperade data. Mekko-diagram bör i första hand användas med värden som kan aggregeras.

Fördelar

mekko-diagrammet är enkelt att läsa av och förstå. Du får en bra jämförelse mellan grupper, och kan även jämföra hur kategorier inom varje grupp påverkar resultatet.

Nackdelar

mekko-diagrammet fungerar inte så bra när du har många dimensionsvärden, eftersom axelns längd är begränsad.

Mekko-diagram är inte bra när skillnaden mellan mätvärdena är stor. mekko-diagram passar inte heller när du har både absoluta och relativa värden.

Negativa värden kan inte visas i mekko-diagram.

Skapa ett mekko-diagram

Du kan skapa ett enkelt mekko-diagram på arket som du redigerar.

  1. Från resurspanelen drar du ett tomt mekko-diagram till arket.
  2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält. Den här dimensionen definierar grupperingen.
  3. Lägg till en andra dimension i samma ordning som hierarkinivåerna. Den andra dimensionen du lägger till definierar kategorierna.
  4. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

I ett mekko-diagram behöver du två dimensioner och ett mått.

Varje stapel motsvarar den första dimensionen, och är indelad i mindre kategorier utifrån den andra dimensionen. Måttens värden avgör hur höga kategorierna ska vara inom varje stapel, och även staplarnas storlek.

När du har skapat diagrammet kanske du vill ändra utseendet i egenskapspanelen.

Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!