Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Histogram özellikleri

Araç çubuğunda Düzenle Sayfayı düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede sağ paneli aç Özellikleri göster'e tıklayın.

Bilgi notuÖzellikler panelindeki görselleştirmede Bağlantılı Nesne Bağlı görselleştirme görüntüleniyorsa görselleştirme bir ana öğeye bağlıdır. Ana öğeyi düzenleyebilir veya yalnızca mevcut görselleştirmeyi düzenlemek için görselleştirmenin ana öğeyle bağlantısını kaldırabilirsiniz.
Bilgi notuÖzellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veriler

Alan eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Alanlar

Veri sekmesinde, Alanlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanı seçin.

İfade düzenleyicisinde bir alan oluşturmak için İfade seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Bir alan oluşturmanın diğer bir yolu da ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Hesaplanmış bir alan örneği aşağıda verilmiştir:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Ekle seçeneği griyse daha fazla alan ekleyemezsiniz.

 • <Alan adı>

  Alan: Alan ayarlarını açmak için alan adına tıklayın.

  Alanı silmek isterseniz alana sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, alana tıklayın ve Sil seçeneğine tıklayın.

  • Alan: Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

  • Etiket: Alan için bir etiket girin.
  • null değerlerini dahil et: Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
  • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak boyut ifadesine göre bir ana boyut oluşturun. Boyut zaten bir ana öğeye bağlıysa ana öğeyi güncellemek için Düzenle'ye tıklayın. Bağlı boyutun tüm örnekleri güncellenir.

 • Alternatif ekle: Alternatif alanlar, bir görselleştirmeye eklenen alanlardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek alanları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Kodlar

Bilgi notuYalnızca uygulamanızda grafik düzeyinde kod kullanma etkinleştirildiyse kullanılabilir. Bkz. Grafik düzeyinde kod kullanmayı açma.

Grafik komut dosyası oluşturmak için Veriler sekmesinde, Komut dosyaları altında Ekle'ye tıklayın. Birden fazla grafik komut dosyası ekleyebilirsiniz.

Grafik komut dosyasını doğrudan metin kutusuna girebilir veya ifade düzenleyicisinde grafik komut dosyası oluşturmak için İfade üzerine tıklayabilirsiniz.

Histogram ayarları

 • Sütunlar: ÇubuklarOtomatik veya Özel olarak ayarlayabilirsiniz:

  Otomatik, verileri geçerli veri seçimine göre en uygun sayıda sütuna böler. Başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Hesaplama Sturge formülü kullanılarak yapılır.

  Özel, verileri sütunlara nasıl ayıracağınızı belirlemenizi sağlar.

 • Sütun sayısı: Verilerinizi bölmek istediğiniz sütunların Maksimum sayısını belirleyin.
 • Sütun genişliği (x ekseni): Her sütunun ne kadar geniş olabileceğini belirlemek için Genişlik değerini ayarlayın. Bu, x ekseninin üzerindeki değerlere göre belirlenir.

  Uzaklık ayarını değiştirerek sütunları birbirinden uzaklaştırabilirsiniz.

  Örnek:  

  Genişlik değerini 2 olarak ayarlar ve varsayılan Uzaklık ayarını 0 olarak bırakırsanız sütunlarınız 0 - 2, 2 - 4, 4 - 6 vb. şeklinde tanımlanabilir. Genişlik değerini 1 olarak değiştirirseniz sütunlarınız -1 - 1, 1 - 3, 3 - 5 vb. şeklinde tanımlanır.

 • Yalnızca benzersiz değerleri say: Çoğaltılmış değerleri hariç tutmak için bu seçeneği belirleyin.

Eklentiler

 • Veri işleme: Sıfır değerlerini dahil et: Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.

  • Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

  Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablonun büyük miktarda veri nedeniyle yavaş vermesi durumunda kullanışlıdır. Hesaplama koşulunu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesneyi gizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanıcıyı verileri filtrelemeye yönlendirmek için Görüntülenen mesaj özelliğini kullanın.

 • Referans çizgileri: Referans çizgisi ekle: Yeni bir referans çizgisi eklemek için tıklayın.

  • Göster: Seçildiğinde referans çizgisi görüntülenir.
  • Etiket: Referans çizgisi için bir etiket girin.
  • Renk: Renk seçicide, referans çizgisinin ve etiketin rengini seçin.
  • Referans çizgisi ifadesi: Referans çizgisi için bir değer veya ifade girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
 • Sil: Referans çizgisini kaldırmak için tıklayın.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz İfade seçeneğine tıklayın.

  Bilgi notuBaşlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Örnek:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • İmleçle açılan menüyü devre dışı bırak: İmleçle açılan menüyü görselleştirmede devre dışı bırakmak için seçin.

 • Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

 • Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:

  • Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.
  • <devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.
  • <varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder.

  Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

Kılavuz çizgisi aralığı: Yatay kılavuz çizgilerini özelleştirmek istiyorsanız bunu Özel olarak ayarlayın. Şunlardan birini seçebilirsiniz: Çizgi yok, Orta veya Dar.

Değer etiketleri: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Otomatik ayarında, yeteri kadar alan olduğunda değer etiketleri görüntülenir.

 • Renkler: Histogramın yalnızca sütun rengini belirleyebilirsiniz.
 • Y ekseni: Sıklık Otomatik olarak ayarlandığında, yeteri kadar alan varsa etiket görüntülenir.
  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Frekans ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.

  • Ölçek: Frekans ekseni ölçeğinin aralığını ayarlayın.

  • Aralık: Min. değeri, maks. değeri veya her ikisini birden ayarlamayı seçin. Min. değer, maks. değerden büyük olamaz. Değerler için ifadeler kullanabilirsiniz.

  • Etiket: Frekans ekseni için etiketi ayarlayın.

 • X ekseni: <Alan>:
  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Alan ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.

 • Özellikler paneli
 • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

  Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!