Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Fördelningsdiagram

Fördelningsdiagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data. Data ritas som värdepunkter längs en axel.

Du kan välja att visa endast värdepunkterna för att se fördelningen av värden, en omskrivande rektangel för att se intervallet av värden, eller en kombination av dessa så som det visas här:

Fördelningsdiagram

Användning

Fördelningsdiagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data.

Fördelar

Fördelningsdiagrammet visualiserar fördelningen av data.

Nackdelar

Fördelningsdiagrammet är inte relevant för detaljerade analyser av data eftersom syftet är att ge en sammanfattning av hur data är fördelade.

Skapa ett fördelningsdiagram

Du kan skapa ett fördelningsdiagram på arket som du redigerar.

I ett spridningsdiagram måste du använda en eller två dimensioner, samt ett mått. Om du använder en enda dimension får du en visualisering med en linje. Om du använder två dimensioner får du en linje för varje värde i den andra, eller yttre dimensionen.

  1. Från resurspanelen drar du ett tomt fördelningsdiagram till arket.
  2. Lägg till den första dimensionen.

    Det här är den inre dimensionen som definierar värdepunkterna.

  3. Lägg till en andra dimension.

    Det här är den yttre dimensionen som definierar grupperna med värdepunkter som visas på dimensionsaxeln.

  4. Klicka på Lägg till mått och skapa ett mått från ett fält.

När du har skapat fördelningsdiagrammet kanske du vill ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Visa begränsningar

Visa stora mängder data i ett fördelningsdiagram

Vid visning av stora datauppsättningar i ett fördelningsdiagram visas meddelandet ”Just nu visas en begränsad uppsättning data.” för att indikera att alla data inte visas.

  • Om diagrammet använder fler än en dimension visas 3 000 datapunkter.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!