Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Knapp

Med knappar kan du:

 • lägga till snabblänkar som gör det lätt att göra urval och navigera i appen

 • ladda data

Användning

Knappen är användbar när du vill hjälpa appanvändare genom att ge dem:

 • fördefinierade urval eller urvalskontroller
 • navigeringslänkar till andra ark, berättelser eller webbplatser
 • funktioner för att ladda data i en app

Du kan ladda data i en app som du äger. Appanvändare behöver rätt åtkomstbehörighet. Mer information finns i Utforma behörighetskontroll (endast på engelska).

Skapa en knapp

Du kan skapa en knapp på arket som du redigerar. Här visas hur du skapar en knapp som gör ett urval och sedan navigerar till ett annat ark. Det går också att skapa en knapp som bara utför åtgärden eller navigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett Knapp-objekt till arket.

 2. Klicka på Add action under Actions i egenskapspanelen.
 3. Välj åtgärden du vill använda.

  För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer. För åtgärden Välj värden i ett fält måste du till exempel välja ett fält och ange vilket värde som ska väljas i fältet.

 4. Under Navigering väljer du vilket navigeringsalternativ som ska användas. Du kan navigera till ett annat ark, till en berättelse eller till en webbplats.
 5. Ange knappens etikett i Label under General i egenskapspanelen.

Nu har du en knapp som gör ett dataurval och sedan navigerar till den plats i appen som du har valt.

Ange åtgärden

Du kan lägga till en eller flera åtgärder som ska utföras när användaren klickar på knappen. För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer.

Åtgärderna utförs i den ordning de listas under Actions. Du kan ändra åtgärdernas ordning genom att dra dem till andra platser.

Anteckning om tipsOm du bara vill att knappen ska navigera behöver du inte lägga till någon åtgärd.

Använd bokmärke

Du kan använda det urval som har definierats i ett bokmärke som du väljer.

Rensa alla val

Du kan radera alla urval i alla tillstånd i appen. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Radera urval i andra fält

Du kan radera urval i alla fält utom det som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Gå framåt i dina urval

Du kan gå ett steg framåt i din urvalshistorik.

Gå bakåt i dina urval

Du kan gå ett steg bakåt i din urvalshistorik.

Radera urval i fält

Du kan radera alla urval i ett fält som du specificerar.

Lås alla urval

Du kan låsa alla urval i appen.

Lås ett visst fält

Du kan låsa urval i ett fält som du specificerar.

Lås upp alla urval

Du kan låsa upp alla urval i appen.

Lås upp ett visst fält

Du kan låsa upp urval i ett fält som du specificerar.

Välj alla värden i ett fält

Du kan välja alla värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj värden i ett fält

Du kan välja en lista med värden i ett fält som du specificerar. Avgränsa värdena du väljer med semikolon. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Anteckning om informationDu kan inte använda fält med datatyperna datum, tidsmarkör eller valuta.

Välj värden som matchar sökkriterier

Du kan välja alla värden som matchar sökresultat från sökkriterier du specificerar. Sökkriterier måste specificeras som en sträng. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

 • Om du vill använda ett uttryck måste det omslutas av enkla citattecken, till exempel ='=Sum([Sales Amount]) > 200000'.
 • Om du vill söka efter en del av en sträng använder du jokertecken (*, ?,^). Om du inte använder jokertecken ingår bara strängar som är exakta matchningar i urvalet.

Välj alternativ

Välj alla alternativa värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj uteslutna

Välj alla uteslutna värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj möjliga värden i ett fält

Välj alla möjliga värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Växla val i fält

Du kan ange att knappen ska växla mellan det aktuella urvalet och ett urval som lägger till urval som definieras av en söksträng. Du kan använda jokertecken i söksträngen. Om du vill definiera en lista med värden måste du använda formatet (A|B), där A och B är värden som ska väljas.

Ange variabelvärde

Du kan tilldela en variabel ett värde.

Uppdatera dynamiska vyer

Uppdaterar visningen av alla dynamiska objekt i arket baserat på det aktuella urvalet.

Ladda data

Du kan ladda data genom att köra laddningsskriptet.

Du kan även välja Delvis laddning. Mer information finns i Delvis laddning.

Navigering

Du kan välja att navigera till ett annat ark, till en berättelse eller till en webbplats när du klickar på knappen. Om du bara vill skapa en enkel navigeringsknapp behöver du inte ange någon åtgärd.

Anteckning om informationNavigering stöds inte i berättelser.

Navigera till ett specifikt blad

Om du vill navigera till ett visst ark måste du ange arkets ID. Du hittar ID för ett ark i URL:en i webbläsaren där du har öppnat arket. Arkets ID står efter /sheet/ och det följs av /.

Exempel: Arkets URL

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Arkets ID är 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 i det här exemplet.

Generera en on-demand-app

Skapar en on-demand-app baserat på det aktuella urvalet. Du måste välja en navigeringslänk till en on-demand-app (se Bygga en on-demand-app. Statusen för appen visas när appen skapas.

Bestäm knappens utseende

Under Utseende finns flera formateringsalternativ.

 • Etikettens text anger du under Allmänt.
 • Textens storlek, färg och format anger du under Teckeninställningar.
 • Du kan ange att bakgrunden ska vara en färg eller en bild under Bakgrund.

  Om du använder en bakgrundsbild kan du bestämma bildens storlek och placering.

 • Du kan lägga till en ikon på knappen under Ikon.
 • Du kan justera knappens kantlinje under Kantlinjer.

  Du kan ange hörnens radie och kantlinjens bredd.

  Du kan även ange kantlinjens färg, antingen med en färg eller med ett uttryck.

Aktivera och inaktivera knappen

Under Aktivera diagram kan du ange ett beräkningsvillkor som styr när diagrammet aktiveras. Om villkoret utvärderas till 0 är knappen inaktiverad.

Konvertera från Button for navigation i Dashboard bundle

Du kan konvertera en befintlig Button for navigation-kontroll till en knapp. Vissa begränsningar gäller för konverteringen.

 • Det finns inte stöd för navigationsalternativet för att växla till redigeringsläge (Switch to edit mode).
 • Det finns inte stöd för åtgärden att välja ett värde och sedan låsa fältet (Select a value and lock field). Detta konverteras till två konsekutiva åtgärder: välja värden i ett fält och låsa ett visst fält.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!