Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

STEYX — funkcja wykresu

Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przy prognozowaniu wartości y dla każdej wartości x w regresji liniowej określonej szeregiem współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniu podanym argumentami y_value i x_value.

Składnia:  

STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
ArgumentOpis
y_valueWyrażenie lub pole zawierające zakres znanych wartości y do zmierzenia.
x_valueWyrażenie lub pole zawierające zakres znanych wartości x do zmierzenia.
SetExpressionFunkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCTJeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Ograniczenia:  

Parametr funkcji agregacji nie może zawierać innych funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję w Aggrpołączeniu z określonym wymiarem.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami KnownY i KnownX i miarą Steyx(KnownY,KnownX).

Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.

Przykład Wynik

Trend:

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

Wynik obliczenia funkcji STEYX(KnownY,KnownX) to 2,071 (jeśli format liczb przewiduje trzy miejsca dziesiętne).

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!