Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirmeler

Görselleştirmeleri, uygulamaya yüklenen verileri sunmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı bölgelerdeki satış rakamlarını karşılaştırmak için bir sütun grafik veya aynı veriler için kesin değerleri göstermek için bir tablo kullanabilirsiniz.

Görselleştirmede yaptığınız seçimler, tüm sayfalardaki ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Görselleştirme oluşturma

Görselleştirmeleri, önceden tanımlanmış grafiklerden veya özel nesnelerden oluşturursunuz. Sayfaya görselleştirme ekleyebilmek için DüzenleDüzenleme modunda olmanız gerekir.

 1. Görselleştirmeyi varlık panelinden sayfaya sürükleyin veya görselleştirmeye çift tıklayın.
 2. Görselleştirmeye boyut ve hesaplama ekleyin. Gerekli boyut ve hesaplama sayısı, seçtiğiniz görselleştirmeye bağlıdır.

  Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Daha fazla bilgi için bkz. Boyutlar.

  Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan ve genellikle bir sütun grafiğin y ekseninde veya bir tablodaki sütunda gösterilen hesaplardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur. Daha fazla bilgi için bkz. Hesaplamalar.

 3. Sunuyu sıralayarak, renklendirerek veya etiketleyerek ayarlayın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmenin görünümünü değiştirme.

Yeni bir grafiği bir sayfadaki görselleştirmeye sürükleyen bir görselleştirme türünden diğerine dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz.

Görselleştirme oluşturmanın diğer yöntemleri için bk. Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme.

Görselleştirmeyi yeniden kullanma

Uygulamadaki diğer sayfalarda yeniden kullanmak istediğiniz bir görselleştirme oluşturduysanız söz konusu görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz. Ana görselleştirmeleri yalnızca yayınlanmayan uygulamada oluşturabilirsiniz. Uygulama yayınlandığında, tüm kullanıcılar görselleştirmeyi kendi sayfalarına ekleyebilir, ancak düzenleyemez.

İpucu notuBir görselleştirmeye sağ tıklayıp ana öğeler Ana öğelere ekle seçeneğini belirleyerek, görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz.

Ana görselleştirmeleri, varlık panelinde ana öğeler öğesinin altında bulabilirsiniz.

Hangi görselleştirmeler kullanılabilir?

Varlık panelinde, iki tür temel görselleştirme bulunur.

 • Grafikler, verileri sütun, çizgi veya nokta gibi görsel öğelerle görsel olarak açıklar.
 • Metin temelli görselleştirmeler, verileri metin biçiminde (örn. tablo veya filtre) sunar.

Varlık panelinde kullanılabilir pano nesneleri vardır.

En iyi grafik türü seçimi, görselleştirmenin amacına bağlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirme türlerini seçme ile ilgili en iyi uygulamalar.

Önceden tanımlı görselleştirmeler amacınıza uygun değilse, bir görselleştirme uzantısı kullanabilirsiniz. Bunları, Uzantı bölümündeki varlık panelinde bulabilirsiniz.

Grafikler
Grafik Simge Açıklama
Sütun grafik Dikey sütun grafik Çubuk grafik, her boyut değeri için bir sütun görüntüler. Sütun uzunluğu, sayısal hesaplama değerine karşılık gelir.
Kutu çizimi Kutu çizimi Kutu grafiği, yatay çizgilere sahip olan ve ortasında merkez çizgisi bulunan bir kutuyla sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur.
Madde imli grafik   Madde imli grafikler bir hesaplama performansını, hedef değerle ve kötü, orta ve iyi gibi nitel ölçekle karşılaştırmak ve görselleştirmek için kullanılabilir.
Birleşik grafik Birleşik grafik Birleşik grafik, aynı grafikteki sütunları ve çizgileri birleştirir. Sütunlar ve çizgiler, yüzdelerin ve toplamların karşılaştırılmasını sağlayan farklı eksenlere sahiptir.
Dağılım çizimi Dağılım grafiği Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur Veriler bir eksen boyunca uzanan değer noktaları olarak işaretlenir.
Gösterge Gösterge grafiği Gösterge, tek bir hesaplamanın boyutlar hariç değerini görüntülemek için kullanılır.
Histogram Histogram Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur. Veriler gruplara ayrılır.
Çizgi grafiği Çizgi grafik Çizgi grafiği, değerler arasındaki veri çizgilerini görüntüler. Çizgi grafikleri, genellikle zaman aralıklarında bir veri eğilimini görselleştirmek için kullanılır.
Harita Harita Bir bölge veya mağaza için satışlar gibi jeo-uzamsal verileri ve hesaplama değerlerini birleştirmek için harita kullanılır.
Pasta grafiği Pasta grafik Pasta grafiği, tek bir boyut ile tek bir hesaplama arasındaki ilişkiyi gösterir.
Dağılım grafiği Dağılım grafiği Dağılım grafiği, iki hesaplamadan değerler sunar. Bu, ülke (nüfus ve nüfus artışı) örneğinde olduğu gibi, her bir örneğin iki sayı içerdiği verileri göstermek istediğinizde kullanışlıdır. İsteğe bağlı bir üçüncü hesaplama kullanılabilir ve kabarcıkların boyutunda gösterilebilir. Büyük veri kümeleri gösterilirken, hesaplama boyutunu göstermek için kabarcık boyutu yerine renkler kullanılacaktır.
Ağaç haritası Ağaç haritası Ağaç haritası hiyerarşik verileri gösterir. Ağaç haritası, sınırlı bir alanda çok sayıda değeri aynı anda gösterebilir.
Şelale grafik Şelale Şelale grafik bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini gösterir.
Visualization bundle   Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen grafikler kümesidir.
Metin temelli görselleştirmeler
Grafik Simge Açıklama
Filtre bölmesi Filtre kapsayıcı Filtre bölmesi, bir sayfadaki görselleştirmelerde hangi verilerin gösterildiğini kontrol etmenizi sağlar. Filtre bölmesi, birkaç boyutun verilerini bir kerede filtreleyebilir.
KPI KPI KPI, merkezi performans rakamlarını sunmak için kullanılır. Bir sayfaya bağlantı ekleyebilirsiniz.
Pivot tablo Pivot tablo Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablonun satırları ve sütunları olarak sunar. Pivot tablo, verileri bir kerede birden fazla boyutta analiz etmenizi sağlar. Pivot tablodaki veriler, boyutların kombinasyonuna göre gruplandırılabilir ve kısmı toplamlar gösterilebilir.
Tablo Tablo Tablo, tablodaki her satır hesaplamalar kullanılarak bulunan alanlar içerecek şekilde kayıt biçiminde değerler görüntüler. Normalde bir tablo, bir boyut ve birkaç hesaplama içerir.
Metin ve görüntü Metin Bir web sayfasına metinler, resimler, hesaplamalar ve bağlantılar eklemek için metin ve resim görselleştirmesini kullanabilirsiniz.
Gösterge paneli nesneleri
Nesne Simge Açıklama
Düğme Metin Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar eklemek amacıyla düğmeleri kullanabilirsiniz.
Kapsayıcı Sınırlı bir alana görselleştirmeler ekleyebilir ve koşullara dayalı olarak kapsayıcıda görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
Dashboard bundle   Qlik Sense uygulamanızda gezintiyi ve seçimi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi kontrol.
İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!