Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zasoby danych w wizualizacjach

Wizualizacje korzystają z danych na wiele różnych sposobów. Sposób przygotowania i tworzenia danych wpływa na wizualizacje. Zasoby danych użytkownika stają się wymiarami i miarami w wizualizacjach, a ponadto definiują w nich kategorie i pomiary tych kategorii. Pole może być używane w celu pogrupowania danych albo może zostać przekształcone za pomocą funkcji agregacji w celu udostępnienia pomiaru w kategoriach danych.

Typy danych znajdujące się w tabelach i polach wpływają na to, czy takie obiekty mogą być używane jako wymiary lub miary, a także określają najbardziej wydajne opcje sortowania. Na przykład w przypadku danych ilościowych i jakościowych istnieją inne rekomendowane zastosowania, gdy te dane są używane jako wymiary lub miary.

Źródła danych zapewniają dane do wyświetlania, a ponadto umożliwiają kontrolowanie tego, jakie dane i w jaki sposób będą prezentowane. Można na przykład pokolorować wizualizację, używając wymiaru lub miary, która/który nie istnieje w wizualizacji. Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Panel zasobów zawiera różne źródła danych, które mogą być używane w wizualizacjach. Panel zasobów zawiera różne źródła danych, które mogą być używane w wizualizacjach. Więcej informacji zawiera temat Panel zasobów.

Zasoby danych

Następujące zasoby danych są dostępne podczas tworzenia wizualizacji:

 • Pola
 • Miary
 • Wymiary
 • Elementy główne

Pola

Pola zawierają dane załadowane do Qlik Sense. Każde pole zawiera co najmniej jedną wartość i odpowiada kolumnie w tabeli bazy danych. Dane w polu mogą być jakościowe lub ilościowe.

Podczas tworzenia wizualizacji pola umożliwiają tworzenie wymiarów i miar. Możesz także używać pól na różne sposoby podczas dodawania wizualizacji do aplikacji. Niektóre wizualizacje, takie jak tabele, mogą przedstawiać pola w postaci niezmienionej.

Z kolei inne pola, takie jak pola daty lub czasu, wymagają dodatkowych działań.

Więcej informacji zawiera temat Pola.

Miary

Miary to dane przeznaczone do pokazania. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Więcej informacji zawiera temat Miary.

Wymiary

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Wymiary przedstawiają konkretne wartości z pola wybranego jako wymiar. Wymiary mogą być także obliczane za pomocą wyrażenia.

Więcej informacji zawiera temat Wymiary.

Elementy główne

Elementy główne to wymiary, miary lub wizualizacje, które zostały użyte ponownie w innych wizualizacjach i arkuszach w aplikacji. Zaktualizowanie elementu głównego powoduje aktualizację każdego jego wystąpienia. Oznacza to, że może istnieć ta sama miara w 5 wizualizacjach i one wszystkie zostaną zaktualizowane, gdy element główny zostanie zmieniony.

W elementach głównych dostępna jest także większa liczba opcji projektowania. Użytkownik może na przykład przypisać kolory do odrębnych wartości wymiaru głównego, aby te wartości miały takie same kolory we wszystkich wizualizacjach.

Elementy główne zawierają także wymiary specjalne, takie jak wymiary hierarchiczne i miary kalendarzowe.

Więcej informacji zawiera temat Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi.

Wyrażenia

Wyrażenie to kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych (+ * / =). Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji.

Wyrażenia są używane głównie w celu tworzenia miar. Mogą być także używane w celu tworzenia wymiarów wyliczanych lub ustawiania właściwości w różnych wizualizacjach. Wyrażeń można używać na przykład w celu definiowania limitów zakresów dla mierników lub linii odniesienia dla wykresów słupkowych.

Więcej informacji zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Typy danych w wizualizacjach

Różne typy danych mają różne właściwości; niektóre dane mogą lepiej sprawdzać się jako wymiary, a niektóre jako miary. I podobnie niektóre rodzaje danych mogą działać lepiej jako wymiary w pewnych wizualizacjach lub jako miary z pewnymi funkcjami agregacji.

Dane w polach mogą być ilościowe lub jakościowe. Wartości danych ilościowych są mierzone liczbowo na skali rosnącej. Dane ilościowe mogą być współczynnikami lub przedziałami:

 • Współczynnik: współczynniki to dane jakościowe, względem których można wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak koszt lub wiek.

  Można na przykład zsumować wartość sprzedaży z całego miesiąca, aby obliczyć sprzedaż łączną.

 • Przedział: przedziały to dane jakościowe, na których nie można wykonywać operacji arytmetycznych.

  Nie można na przykład obliczyć sumy temperatur z tygodnia, ale można obliczyć średnią temperaturę dzienną oraz najwyższą/najniższą temperaturę na każdy dzień.

Dane jakościowe nie mogą być mierzone liczbowo, ale można je opisywać z wykorzystaniem języka. Dane jakościowe mogą być nominalne lub porządkowe:

 • Dane nominalne: pola z danymi nominalnymi zawierają odrębne wartości jakościowe, ale bez ustalonej kolejności.

  Na przykład nazwy produktów lub klientów to dane nominalne, ponieważ mają odrębne wartości, ale nie mają wymaganej kolejności.

 • Dane porządkowe: pola z danymi porządkowymi zawierają wartości jakościowe o konkretnym miejscu w rankingu lub porządku. Dane porządkowe powinny być sortowane według kolejności, a nie w porządku alfabetycznym.

  Oto przykład wartości porządkowych: niskie, średnie i wysokie. Małe, średnie i duże to również wartości porządkowe.

Poniższa tabela zawiera ogólny przegląd rekomendowanych typów wizualizacji i funkcji agregacji dla typów danych. Tych rekomendacji nie należy traktować jako bezwzględnie obowiązujących.

Rekomendacje dotyczące wizualizacji dla typów danych jako miar
Typ danych Zalecane funkcje agregacji Niezalecane funkcje agregacji
Nominalne Łącznie

Średnia

Mediana

Suma

Numer kolumny

Łącznie

Mediana

Średnia

Suma

Proporcja

Łącznie

Średnia

Mediana

Suma
Interwał

Łącznie

Średnia

Mediana

Suma

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!