Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Resurspanelen

Lägg till resurser på ditt ark eller din visualisering via resurspanelen.

Klicka på Visa resurser i det nedre vänstra hörnet av arket så att resurspanelen öppnas. Du måste vara i redigeringsläge.

Resurspanelen med Fält valt

Resurspanelen med Fält valt.

Vissa resurser kanske inte är tillgängliga, beroende på Qlik Sense-konfigurationen.

Fält

Fält representerar de data som är tillgängliga i din app. Dra ett fält till ett ark för att skapa visualiseringar med diagramförslag. Dra ett fält till en visualisering om du vill lägga till fältet i visualiseringen.

Du kan även högerklicka på fält och göra följande:

Datum och tid

Alla datumfält är markerade med Datum och tid och kan utvidgas för att använda fältets datum- och tidsattribut. Datum- och tidsattribut skapas automatiskt när du använder Datahanteraren. Om du har använt dataladdningsskriptet för att ladda data måste du skapa datum- och tidsattribut med hjälp av härledda fält.

Se: Datum- och tidsfält

Kartdata

Alla fält som identifieras som geopunkter i kartvisualiseringar är markerade med Karta .

Se: Läs in egen kartdata

Original

Skapa dimensioner, mått och visualiseringar som originalobjekt som kan återanvändas i din app.

Se:

Diagram

Skapa visualiseringar genom att dra diagram till arket.

Se: Visualiseringar

Anpassade objekt

Förbättra dina appar med visualiseringar med anpassad design.

Se: Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Appnavigeringslänkar

Skapa on-demand-appar med hjälp av appnavigeringslänkar. On-demand-appar laddar en delmängd av de data som har laddats i aggregerad form med en urvalsapp.

Se: Bygga en on-demand-app

Dynamiska vyer

Genom att skapa dynamiska vyer kan du köra frågor på och visa relevanta delmängder av stora datauppsättningar i diagram som kan uppdateras dynamiskt när urval görs.

Se: Hantera data med dynamiska vyer

Variabler

Klicka på Variabler om du vill öppna variabeldialogen.

Se: Variabeldialog

Sök

Hitta tillgångar med hjälp av sökfältet. När du skriver i sökfältet visas objekt som har namn eller tagg som innehåller söksträngen.

Se: Söka i resurspanelen

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!