Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uitgangsgegevens in visualisaties

Gegevens worden in visualisaties op veel verschillende manieren gebruikt. Hoe uw gegevens zijn opgezet of gemaakt, heeft invloed op uw visualisaties. Uw uitgangsgegevens worden in de eerste plaats dimensies en metingen in uw visualisaties, die de categorieën in uw visualisaties en de metingen van deze categorieën definiëren. Met velden kunnen gegevens worden gegroepeerd of deze kunnen met een aggregatiefunctie worden bewerkt tot metingen in gegevenscategorieën.

Het soort gegevens in uw tabellen en velden beïnvloedt ook of deze als dimensies of metingen kunnen worden gebruikt, en welke sorteeropties het effectiefst zijn. Het aanbevolen gebruik voor kwantitatieve gegevens is bijvoorbeeld anders dan voor kwalitatieve gegevens als deze als dimensies of metingen worden gebruikt.

Naast het verstrekken van de gegevens die moeten worden weergegeven, kunnen uitgangsgegevens worden gebruikt om te bepalen welke gegevens worden weergegeven, en hoe deze worden gepresenteerd. U kunt bijvoorbeeld een visualisatie inkleuren met behulp van een dimensie of meting die niet aanwezig is in de visualisatie. Ga voor meer informatie naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

Het bedrijfsmiddelenvenster bevat de verschillende gegevensbronnen die u in uw visualisaties kunt gebruiken. Het bedrijfsmiddelenvenster bevat de verschillende gegevensbronnen die u in uw visualisaties kunt gebruiken.Ga voor meer informatie naarBedrijfsmiddelenvenster.

Uitgangsgegevens

De volgende uitgangsgegevens zijn beschikbaar bij het maken van visualisaties:

 • Velden
 • Metingen
 • Dimensies
 • Masteritems

Velden

Velden bevatten de gegevens geladen in Qlik Sense. Velden bevatten een of meer waarden en komen overeen met kolommen in een databasetabel. De veldgegevens kunnen kwalitatief of kwantitatief zijn.

Bij het maken van visualisaties gebruikt u velden om uw dimensies en metingen te maken. U kunt ook velden op andere manieren gebruiken wanneer u visualisaties toevoegt aan uw app. Sommige visualisaties, zoals tabellen, kunnen velden in een ongewijzigde staat tonen.

Sommige velden vereisen extra afwegingen, zoals datum- of tijdvelden.

Ga voor meer informatie naar Velden.

Metingen

Metingen zijn de gegevens die u wilt weergeven. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden.

Ga voor meer informatie naar Metingen.

Dimensies

Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: totale verkoop per land of aantal producten per leverancier. Dimensies geven de distinctieve waarden weer van het veld dat is geselecteerd als een dimensie. Dimensies kunnen ook worden berekend met behulp van een uitdrukking.

Ga voor meer informatie naar Dimensies.

Masteritems

Masteritems zijn dimensies, metingen of visualisaties die opnieuw kunnen worden gebruikt in andere visualisaties en werkbladen in uw app. Als u een masteritem bijwerkt, worden alle exemplaren ervan bijgewerkt. Dit betekent dat u dezelfde meting in vijf visualisaties kunt hebben, en dat deze allemaal worden bijgewerkt als het masteritem wordt gewijzigd.

Masteritems beschikken ook over meer ontwerpopties. U kunt bijvoorbeeld kleuren aan bepaalde waarden van een masterdimensie toewijzen, zodat deze specifieke waarden in alle visualisaties hetzelfde zijn.

Masteritems bevatten ook speciale dimensies, zoals drill-down-dimensies en kalendermetingen.

Ga voor meer informatie naar Hergebruiken van bedrijfsmiddelen met masteritems.

Uitdrukkingen

Een uitdrukking is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =). Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in de app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie.

Uitdrukkingen worden voornamelijk gebruikt om metingen te maken. Uitdrukkingen kunnen ook worden gebruikt om berekende dimensies te maken of eigenschappen binnen verschillende visualisaties in te stellen. U kunt bijvoorbeeld uitdrukkingen gebruiken om bereikgrenzen te bepalen voor meters of referentielijnen voor staafdiagrammen.

Ga voor meer informatie naar Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Gegevenstypen in visualisaties

Verschillende soorten gegevens hebben verschillende eigenschappen. Bepaalde werken mogelijk beter als dimensies en andere als metingen. Evenzo werken bepaalde soorten gegevens in sommige visualisaties beter als dimensie dan in andere, of in sommige aggregatiefuncties als meting beter dan in andere.

De gegevens in uw velden kunnen kwantitatief of kwalitatief zijn. Kwantitatieve gegevenswaarden worden numeriek gemeten in een oplopende schaal. Kwantitatieve gegevens kunnen verhoudingen of intervallen zijn:

 • Verhouding:Verhoudingen zijn kwantitatieve gegevens waarmee u rekenkundige bewerkingen uit kunt voeren, zoals kosten of leeftijd.

  U kunt bijvoorbeeld verkoopwaarden voor de maand optellen om totalen te verkrijgen.

 • Interval:Intervallen zijn kwantitatieve gegevens waarmee u geen rekenkundige bewerkingen uit kunt voeren.

  U kunt bijvoorbeeld geen som van temperaturen gedurende de week berekenen, maar u kunt de gemiddelde temperatuur per dag en de hoogste en laagste temperatuur voor elke dag berekenen.

Kwalitatieve gegevens kunnen niet numeriek worden gemeten, maar kunnen worden beschreven door middel van taal. Kwalitatieve gegevens kunnen nominaal of ordinaal zijn:

 • Nominaal:Velden met nominale gegevens hebben duidelijk kwalitatieve waarden, maar zonder een ingestelde volgorde.

  Product- of klantnamen zijn bijvoorbeeld nominale gegevens omdat deze duidelijke waarden hebben maar geen vereiste volgorde.

 • Ordinaal:Velden met ordinale gegevens hebben kwalitatieve waarden met een gerangschikte of gepositioneerde waarde. Ordinale gegevens moeten worden gesorteerd op volgorde in plaats van alfabetische volgorde.

  Voorbeelden van ordinale waarden zijn laag, gemiddeld en hoog. Klein, gemiddeld en groot zijn ook ordinale waarden.

De onderstaande tabel bevat een algemeen overzicht van aanbevolen visualisatietypen en aggregatiefuncties voor gegevenstypen. Deze aanbevelingen zijn niet absoluut.

Visualisatieaanbevelingen voor gegevenstypen als metingen
Gegevenstype Aanbevolen aggregatiefuncties Niet-aanbevolen aggregatiefuncties
Nominaal Aantal

Gemiddelde

Mediaan

Som

Ordinaal

Aantal

Mediaan

Gemiddelde

Som

Verhouding

Aantal

Gemiddelde

Mediaan

Som
Interval

Aantal

Gemiddelde

Mediaan

Som

-
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!