Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirmelerdeki veri varlıkları

Görselleştirmeler verileri birçok farklı şekilde kullanır. Verilerinizin nelerden ve nasıl oluşturulduğu, görselleştirmelerinizi etkiler. Birincil olarak veri varlıklarınız, görselleştirmelerinizdeki kategorileri ve bu kategorilerin ölçümlerini tanımlayan boyutlar ve hesaplamalar olur. Alan, verileri gruplamak için kullanılabilir veya veri kategorilerinde bir ölçüm sağlamak için toplama işleviyle dönüştürülebilir.

Tablo ve alanlarınızdaki veri türleri, boyut veya hesaplama olarak kullanılabilme durumlarını ve en etkili olan sıralama seçeneklerini de etkiler. Örneğin, boyut veya hesaplama olarak kullanıldığında nicel verilerin ve nitel verilerin önerilen farklı kullanımları vardır.

Veri varlıkları, görüntülenecek verileri sağlamanın yanı sıra, hangi verilerin görüntüleneceğini ve bu verilerin nasıl sunulacağını kontrol etmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir görselleştirmeyi, görselleştirmede olmayan bir boyut veya hesaplama kullanarak renklendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmenin görünümünü değiştirme.

Varlık paneli, görselleştirmelerinizde kullanabileceğiniz farklı veri kaynaklarını içerir.Varlık paneli, görselleştirmelerinizde kullanabileceğiniz farklı veri kaynaklarını içerir. Daha fazla bilgi için bkz. Varlık paneli.

Veri varlıkları

Görselleştirme oluşturulurken aşağıdaki veri varlıkları kullanılabilir:

 • Alanlar
 • Hesaplamalar
 • Boyutlar
 • Ana öğeler

Alanlar

Alanlar, Qlik Sense hizmetine yüklenen verileri saklar. Alanlar bir veya birden fazla değer içerir ve veritabanı tablosundaki sütunlara karşılık gelir. Alan verileri nitel veya nicel olabilir.

Görselleştirme oluştururken, boyut ve hesaplamalarınızı oluşturmak için alanlardan yararlanırsınız. Uygulamanıza görselleştirmeler eklediğinizde alanları farklı yollarla da kullanabilrsiniz. Tablolar gibi bazı görselleştirmeler, alanları değiştirilmemiş durumda sunabilir.

Tarih veya saat alanları gibi bazı alanlar, daha fazla değerlendirme gerektirir.

Daha fazla bilgi için bkz. Alanlar.

Hesaplamalar

Hesaplamalar, göstermek istediğiniz verilerdir. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur.

Daha fazla bilgi için bkz. Hesaplamalar.

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Boyutlar, boyut olarak seçilen alandaki benzersiz değerleri görüntüler. Boyutlar ayrıca ifade kullanılarak da hesaplanabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Boyutlar.

Ana öğeler

Ana öğeler, uygulamanızdaki diğer görselleştirmelerde ve sayfalarda yeniden kullanılabilen boyutlar, hesaplamalar veya görselleştirmelerdir. Ana öğe güncellendiğinde tüm örnekleri güncellenir. Başka bir deyişle, aynı hesaplama 5 görselleştirmede bulunabilir ve ana öğe her değiştiğinde bunların tümü güncellenir.

Ana öğeler daha fazla tasarım seçeneğine de sahiptir. Örneğin, benzersiz değerlerin görselleştirmeler genelinde tutarlı olması için bir ana boyutun benzersiz değerlerine renkler atayabilirsiniz.

Ana öğeler, detaya inme boyutu ve takvim hesaplaması gibi özel boyutlar da içerir.

Daha fazla bilgi için bkz. Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma.

İfadeler

İfade; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin (+ * / =) bir birleşimidir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır

İfadeler, öncelikle hesaplama oluşturmak için kullanılır. İfadeler ayrıca hesaplanan boyutlar oluşturmak veya farklı görselleştirmelerde özellikleri ayarlamak için de kullanılabilir. Örneğin, gösterge grafikler için aralık sınırları veya sütun grafikler için referans çizgileri belirlemede ifadeleri kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Görselleştirmelerdeki veri türleri

Farklı veri türleri farklı özelliklere sahiptir; bazı veriler boyut olarak ve bazıları da hesaplama olarak daha iyi çalışabilir. Benzer şekilde, boyut veya hesaplamalar gibi belirli veri türleri, bazı görselleştirmelerde boyut olarak daha iyi çalışabilir ya da belirli toplama işlevlerinde hesaplama olarak daha iyi çalışabilir.

Alanlarınızdaki veriler nicel veya nitel olabilir. Nicel veriler, artan ölçekte sayısal olarak hesaplanır. Nicel veriler, oranlar veya aralıklar olabilir:

 • Oran: Oranlar, maliyet veya yaş gibi aritmetik işlemleri gerçekleştirebileceğiniz nicel verilerdir.

  Örneğin, toplam değerleri elde etmek için aylık satış değerlerini toplayabilirsiniz.

 • Aralık: Aralıklar, aritmetik işlemler gerçekleştiremeyeceğiniz nicel verilerdir.

  Örneğin, hafta boyunca sıcaklık toplamını hesaplayamazsınız, ancak gün başına ortalama sıcaklığı ve her bir günde en düşük/en yüksek sıcaklıkları hesaplayabilirsiniz.

Nitel veriler sayısal olarak hesaplanamaz, ancak dil aracılığıyla anlatılabilir. Nitel veriler, nominal veya sıralı olabilir:

 • Nominal: Nominal verilere sahip alanların değerleri, benzersiz nitel değerlerdir; ancak verilerde belirli bir sıra yoktur.

  Örneğin, ürün adları veya müşteri adları, benzersiz değerlere sahip olmaları ancak sıralama gerektirmemeleri açısından nominal verilerdir.

 • Sıralı Sıralı verilere sahip alanların değerleri, derecelendirilmiş veya konumlandırılmış değere sahip nitel değerlerdir. Sıralı veriler, alfabetik düzenin aksine, kendi düzenlerine göre sıralanmalıdır.

  Örneğin düşük, orta ve yüksek, sıralı değerlerdir. Küçük, orta ve büyük de sıralı değerlerdir.

Aşağıdaki tabloda, veri türleri için önerilen görselleştirme türlerine ve toplama işlevlerine yönelik bir genel bakış yer alır. Bu öneriler mutlak olarak değerlendirilmemelidir.

Hesaplama olarak veri türleri için görselleştirme önerileri
Veri türü Önerilen toplama işlevleri Önerilmeyen toplama işlevleri
Nominal Sayım

Ortalama

Medyan

Toplam

Sıralı

Sayım

Medyan

Ortalama

Toplam

Oran

Sayım

Ortalama

Medyan

Toplam
Aralık

Sayım

Ortalama

Medyan

Toplam

-
İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!