Gå till huvudinnehåll

Hierarkiska skikt

När du skapar en karta med många datapunkter inom ett brett geografiskt område kan du använda hierarkiska dimensioner för att visa dina skikt i en urvalshierarki.

Detta gör det möjligt för dig att använda olika skikt på olika nivåer inom din karta, och säkerställer att bara den mest relevanta informationen visas.

När du väljer i ett hierarkiskt skikt ändras den dimension som används för platser till nästa dimension i den hierarkiska dimensionen. Hierarkin tillämpas över skikt som använder samma hierarkiska dimension. Om du har ett område och ett punktskikt som använder samma hierarkiska dimension kan du ställa in vilket skikt som visas med vilken dimension i hierarkisk dimension.

Anteckning om informationOm urval gör så att det aktuella fältet för hierarkisk dimension endast har ett möjligt värde används nästa fält i listan istället.

Hierarkiska dimensioner som används för hierarkiska skikt bör ha fälten ordnade enligt största geografiska område till minsta geografiska område.

För information om hur du skapar hierarkiska dimensioner, se Skapa en hierarkisk dimension.

  1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
  2. Välj Punktskikt, Ytskikt, Linjeskikt , Täthetsskikt eller Diagramskikt.
  3. Klicka på Dimensioner, sedan på Lägg till och välj din hierarkiska dimension.
  4. Klicka på Alternativ i skiktet.
  5. Klicka på Visning av skikt.
  6. Efter Synliga hierarkiska nivåer, välj vilka dimensioner som ska visas i skiktet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!