Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Täthetsskikt

Med ett täthetsskikt kan du visualisera punkttätheten på en yta med en färgtoning.

Varje punkt påverkar en cirkulär yta med högst påverkan i mitten och avtagande mot utkanten. Du kan ange punkternas påverkansradie, ändra dess färg och skala den för att passa din visualisering. Tätskikt kan användas för att visa hotspots av aktivitet, befolkningstäthet med mera.

Karta med täthetsskikt som visar antal globala vulkanutbrott.

Karta med täthetsskikt.

Lägga till ett täthetsskikt

  1. Gör ett av följande:

    • Dra och släpp ett fält med punktdata på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som täthetsskikt.
    • I Skikt i egenskapspanelen klickar du på Lägg till skikt och väljer Densitetsskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller punktdata som kan användas som dimension.
  2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

    Mer information finns i Begränsa platsomfattning i kartskikt.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!