Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

InObject - diagramfunktion

Diagramfunktionen InObject() utvärderar huruvida det aktuella objektet innehålls inuti ett annat objekt med det ID som anges i funktionsargumentet. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering.

Den här funktionen kan användas för att visa hierarkin av objekt i ett ark, från arkobjektet på den högsta nivån till visualiseringar som är kapslade inuti andra visualiseringar. Funktionen kan användas tillsammans med funktionerna if och ObjectId för att skapa anpassad navigation i dina appar.

Syntax:  

InObject(id_str)

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument
Argument Beskrivning
id_str Ett strängvärde som representerar ID för det objekt som utvärderas.

Ark-ID kan hämtas från appens URL. För visualiseringar använder du alternativen för Utvecklare för att identifiera objekt-ID och textsträng för objekttypen.

  1. I analysisläge lägger du till följande text i URL-adressen:

    /options/developer

  2. Högerklicka på en visualisering och klicka på Ikon för alternativ för Developer Developer.

  3. Under Properties hämtar du objekt-ID från dialogrutans rubrik och objekttypen från egenskapen "qType".

Begränsningar:  

Den här funktionen kan ge oväntade resultat om den anropas i ett objekt (till exempel en knapp) inuti en behållare som är ett originalobjekt. Den här begränsningen gäller även originalobjektet filterruta, som är en behållare för ett antal listrutor. Detta beror på det sätt som originalobjekt använder objekthierarkin.

InObject() används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
if - skript- och diagramfunktion Funktionerna if och ObjectId kan användas tillsammans för att skapa villkorsuttryck. Visualiseringar kan till exempel få villkorad färgläggning genom uttryck som använder dessa funktioner.
ObjectId - diagramfunktion På liknande sätt som if används även ObjectId med InObject för att skapa villkorsuttryck.

Exempel 1 – grundläggande funktion

Exempel 2 – objekt med villkorsstyrda färger

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!