Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ObjectId - diagramfunktion

Diagramfunktionen ObjectId() returnerar ID:t för det objekt som uttrycket utvärderas för. Funktionen har ett valfritt argument som anger vilken typ av objekt funktionen gäller. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering. Denna funktion är bara tillgänglig i diagramuttryck.

Syntax:  

ObjectId([object_type_str])

Returnerad datatyp: sträng

Funktionens enda argument, object_type_str, är valfritt och refererar till ett strängvärde som representerar objektets typ.

Argument
Argument Beskrivning
object_type_str Ett strängvärde som representerar den typ av objekt som utvärderas.

Om inget argument anges i funktionsuttrycket returnerar ObjectId() ID för det objekt i vilket uttrycket används. Om du vill returnera ID för det arkobjekt i vilket visualiseringen visas använder du ObjectId('sheet').

För visualiseringsobjekt som är kapslade inuti andra visualiseringsobjekt, anger du önskad objekttyp i funktionsargumentet för att få andra resultat. För exempelvis ett Text och bild-diagram inuti en behållare använder du 'text-image' för att returnera Text och bild-objektet och 'container' för att returnera ID för behållaren.

  1. I analysisläge lägger du till följande text i URL-adressen:

    /options/developer

  2. Högerklicka på en visualisering och klicka på Ikon för alternativ för Developer Developer.

  3. Under Properties hämtar du objekt-ID från dialogrutans rubrik och objekttypen från egenskapen "qType".

Begränsningar:  

Den här funktionen kan ge oväntade resultat om den anropas i ett objekt (till exempel en knapp) inuti en behållare som är ett originalobjekt. Den här begränsningen gäller även originalobjektet filterruta, som är en behållare för ett antal listrutor. Detta beror på det sätt som originalobjekt använder objekthierarkin.

Diagramuttrycket ObjectId('sheet') returnerar en tom sträng i dessa fall, medan ObjectId('masterobject') visar ID för ägande originalobjekt.

ObjectId() används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
if - skript- och diagramfunktion Funktionerna if och ObjectId kan användas tillsammans för att skapa villkorsuttryck. Visualiseringar kan till exempel få villkorad färgläggning genom uttryck som använder dessa funktioner.
InObject - diagramfunktion På liknande sätt som if används även InObject med ObjectID för att skapa villkorsuttryck.

Exempel 1 – returnera diagramobjekt-ID

Exempel 2 – returnera ark-ID

Exempel 3 – kapslat uttryck

Ett mer detaljerat exempel med villkorsstyrd färgläggning finns i exemplet om InObject - diagramfunktion

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!