Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

MonthNames

De gedefinieerde notatie vervangt de naamgevingsconventie voor maanden in de landinstellingen.

Syntaxis:  

MonthNames

Bij het wijzigen van de variabele moet de ; worden gebruikt om de afzonderlijke waarden te scheiden.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaten
Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec'; Dit gebruik van de functie MonthNames definieert maandnamen in het Engels en hun afgekorte vorm.
Set MonthNames='Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic'; Dit gebruik van de functie MonthNames definieert maandnamen in het Spaans en hun afgekorte vorm.

De functie MonthNames kan worden gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
month - script- en diagramfunctie Scriptfunctie om waarden gedefinieerd in MonthNames als veldwaarden te retourneren
Date - script- en diagramfunctie Scriptfunctie om waarden gedefinieerd in MonthNames als veldwaarden te retourneren op basis van een opgegeven opmaakargument
LongMonthNames Lange vormwaarden van MonthNames

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Standaardsysteemvariabelen

Voorbeeld 2 – Systeemvariabele wijzigen

Voorbeeld 3 – Datumfunctie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!