Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigering och urval i din Qlik Cloud-Qlik Sense. Det är valfritt att använda kontrollerna. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Dashboard bundle-kontroller

Instrumentpanelskontroller finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande kontroller ingår:

Utfasade kontroller

De här kontrollerna har fasats ut och ersatts av en inbyggd kontroll. Om inget annat anges kommer befintliga instanser av dessa kontroller fortfarande att fungera. Men det går inte att lägga till nya instanser. Vi rekommenderar att du ersätter utfasade kontroller med den inbyggda kontrollen.

Kontrollen Dela-knapp

Ersatt av Publicera bokmärket. Mer information finns här: Publicera bokmärken

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Dela-knapp – May 2021

Visa/dölja-behållare

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Visa/dölja-behållare – June 2019

Behållare med flikar

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Behållare med flikar – June 2019

Navigeringsknapp

Utfasad och ersatt av Knapp. Mer information finns här: Knapp

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Navigeringsknapp – February 2020

NL Insights

Utfasad av inbyggt NL Insights-objekt. Befintliga instanser kan behöva migreras manuellt. Se Migrera från Dashboard bundle till inbyggt objekt.

Fullständig information om det inbyggda objektet finns här: NL Insights.

Den senaste versionen av hjälpen för den utfasade kontrollen finns i: Insikter på naturligt språk - augusti 2023

Begränsningar

När du använder objekt från Dashboard bundle gäller några begränsningar jämfört med inbyggda kontroller. Följande begränsningar gäller för alla kontroller från Dashboard bundle:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • Läsriktningen höger till vänster stöds inte.
 • Hjälpmedelsfunktioner stöds inte.
 • Objekt från ett objektpaket från Qlik kan inte redigeras med Dev Hub.

Följande tabell visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla objektpaket.

 • Qlik NPrinting

  Det finns en Kontrollen On-Demand-rapport. Visualiseringar som har skapats i vissa objekt kan dock inte användas i Qlik NPrinting-rapporter.

  Kontrollen On-Demand-rapport stöds inte på mobila enheter. En kontrollknapp för On-Demand-rapport fungerar bara när den nås från en persondator.

 • Hämta

  Hämta som bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering som har skapats med ett objekt i en berättelse.

 • Parallella tillstånd

  Göra olika urval på samma dimension och jämföra urvalen i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida.

 • Qlik Sense Client-Managed mobil offline

Funktionsstöd för instrumentpanelspaket
KontrollQlik NPrintingHämtaStorytellingParallella tillståndQlik Sense Client-Managed mobil offline
AnimeringEj tillämpligtEndast ExcelEj tillämpligtJaJa
DatumväljareEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtJaJa
LayoutbehållareJaEndast bild och PDFJaJaEj tillämpligt
LinjeEj tillämpligtEndast bild och PDFJaJaJa
On-Demand-rapporteringJaEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligt
Text JaJaJaJaJa
VariabelinmatningEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtJa
VideospelareEj tillämpligtEj tillämpligtJaJaEj tillämpligt

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!