Gå till huvudinnehåll

GetSelectedCount - diagramfunktion

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
include_excluded Om det anges som True(), inkluderar räkningen valda värden som just nu är exkluderade av urval i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.
state_name

Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, en för förnamn, First name, en för initialer, Initials, och en för mobiltelefoni, Has cellphone.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([First name])

1 eftersom ett värde är valt under First name.

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([Initials])

0 då inga värden är valda under Initials.

Om det inte finns några val i First name markerar du alla värden i Initials och efter det markerar du värdet Yes under Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. Även om val med InitialsMC och PD har Has cellphone inställd på No, är resultatet fortfarande 6, eftersom argumentet include_excluded är inställt på True().

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!