Gå till huvudinnehåll

GetObjectMeasure - diagramfunktion

GetObjectMeasure() returnerar namnet på måttet. Index är ett valfritt heltal som anger måttet som ska returneras.

Anteckning om information

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Anteckning om information

Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:  

GetObjectMeasure ([index])

Exempel:  

GetObjectMeasure(1)

 

Om du vill returnera namnet på en dimension använder du funktionen GetObjectField istället.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!