Gå till huvudinnehåll

GetObjectDimension - diagramfunktion

GetObjectDimension() returnerar namnet på dimensionen. Index är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

Anteckning om information

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Anteckning om information

Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:  

GetObjectDimension ([index])

Exempel:  

GetObjectDimension(1)

 

Om du vill returnera namnet på ett mått använder du funktionen GetObjectMeasure istället.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!