Gå till huvudinnehåll

GetCurrentSelections - diagramfunktion

GetCurrentSelections() returnerar en lista med de aktuella urvalen i appen. Om urvalen görs med en söksträng i en sökruta returnerar GetCurrentSelections() söksträngen.

Om alternativ används måste du ange record_sep. Om du vill ange en ny rad ställer du in record_sep som chr(13)&chr(10).

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [, state_name]]]]])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
record_sep Avgränsaren som avgränsar posterna. Standardinställningen är <CR><LF> vilket innebär en ny rad.
tag_sep Avgränsaren som ska finnas mellan fältnamnets tagg och fältvärdena. Standard är': '.
value_sep Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.
state_name

Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för First name, och en för Initials.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Anta att John och Peter är valda under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Anta att John och Peter väljs under First name och JA är valt underInitials.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter

Initials: JA'

Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Anta att du har valt alla namn utom Sue under First name och inga val under Initials.

GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ',' ,3)

'First name=NOT Sue'

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!