Gå till huvudinnehåll

Skriptsatser och nyckelord

Qlik Sense-skriptet består av ett antal satser. En sats kan vara antingen en vanlig skriptsats eller en kontrollsats. Vissa satser kan föregås av prefix.

Vanliga satser används normalt för att modifiera data på ett eller annat sätt. Dessa satser kan skrivas på ett valfritt antal rader i skriptet och måste alltid avslutas med ett semikolon: ";".

Kontrollsatser används normalt för att kontrollera skriptexekveringens flöde. Varje tillägg i en kontrollsats måste hållas inom en och samma rad i skriptet och avslutas med antingen semikolon eller radslut.

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollsatser. Prefixen when och unless kan emellertid användas som suffix i ett fåtal tillägg i kontrollsatser.

I nästa avsnitt finns en alfabetisk uppställning över alla satser, kontrollsatser och prefix som kan användas i skriptet.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!