Gå till huvudinnehåll

GetPossibleCount - diagramfunktion

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas. .

För fält med urval returnerar GetPossibleCount() antalet valda (gröna) fält.

Returnerad datatyp: heltal

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för First name, och en för Initials.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

1 eftersom det finns 1 värde bland initialerna kopplade till valet, John, i First name.

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([First name])

1 då det finns 1 val, John, i First name.

Anta att Peter har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

2 eftersom Peter är associerad med 2 värden under Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([First name])

5 då det inte finns några val och det finns fem unika värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

6 då det inte finns några val och det finns sex unika värden under Initials.

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!