Gå till huvudinnehåll

GetFieldSelections - diagramfunktion

GetFieldSelections() returnerar en sträng med de aktuella urvalen i ett fält.

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet ”NOT x,y” respektive ”NOT y”. Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Returnerad datatyp: sträng

Retursträngformat
Format Beskrivning
'a, b, c'

Om antalet valda värden är max_values eller färre, returneras en sträng med en lista över de valda värdena.

Värdena separeras med value_sep som avgränsare.

'NOT a, b, c'

Om antalet ej valda värden är max_values eller färre, returneras en sträng med en lista över de ej valda värdena med NOT som prefix.

Värdena separeras med value_sep som avgränsare.

'x of y'

x = antalet valda värden

y = det totala antalet värden

Det här returneras när max_values < x < ( y - max_values).

'ALL' Returneras om alla värden har valts.
'-' Returneras om inget värde har valts.
<search string> Om du har valt med sökning returneras söksträngen.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
value_sep Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values

Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.

state_name

Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Exempel och resultat:  

I följande exempel används fältet First name som laddas i en filterruta.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

Anta att John och Peter är valda.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

Anta att John och Peter är valda.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

Anta att John, Sue, Mark är valda under First name.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

"NOT Jane;Peter”, eftersom värdet 2 anges som värdet för max_values- argumentet. Annars skulle resultatet ha blivit John; Sue; Mark.

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!