Gå till huvudinnehåll

GetObjectMeasure - diagramfunktion

GetObjectMeasure() returnerar namnet på måttet. Index är ett valfritt heltal som anger måttet som ska returneras.

Anteckning om information

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Anteckning om information

Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:  

GetObjectMeasure ([index])

Exempel:  

GetObjectMeasure(1)

 

Om du vill returnera namnet på en dimension använder du funktionen GetObjectField istället.