Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Driftsätta Qlik Cloud-klientorganisationen

Ett rekommenderat första steg vid migrering till Qlik Cloud är att driftsätta Qlik Cloud och distribuera appar från För klienthanterat Qlik Sense till Qlik Cloud för användning. Distribuerade appar finns både lokalt och i molnet och stöder analyser i båda miljöerna.

Anteckning om informationDet är viktigt att du läser Planera din migrering till Qlik Cloud och gå igenom Qlik Migration Center-dokumenten innan du börjar driftsätta Qlik Cloud och migrerar användare, appar och andra resurser. En noggrann planering förenklar migreringen avsevärt.

Om du redan har en För klienthanterat Qlik Sense-implementering måste du nu skapa och konfigurera Qlik Cloud. Qlik Cloud är en molnbaserad företagslösning för värdhantering av fristående eller flermolnsbaserade Qlik Sense Enterprise SaaS-installationer.

Skapa klientorganisationen

Om du inte redan har en prenumeration på Qlik Sense Enterprise SaaS, kontakta Qlik.com | Kontakta försäljningsavdelningen och fyll i ansökningsformuläret. En av Qliks försäljningsrepresentanter från din region kommer att kontakta dig. När ditt konto har skapats får du ett e-postmeddelande med en inbjudan att skapa din klientorganisation.

När du har fått ditt välkomstmeddelande måste du logga in för att aktivera ditt konto och sedan skapa och konfigurera klientorganisationen.

Anteckning om tips Om du inte fick något e-postmeddelande kan du även skapa din klientorganisation genom att logga in på My Qlik. Logga in på My Qlik-portalen eller gå till Qlik.com och välj Logga in > Qlik Cloud. Mer information finns i artikeln How to Create a Tenant from My Qlik Portal (Skapa en klientorganisation från My Qlik-portalen).

Gör följande:

 1. Klicka på knappen Nu börjar vi i e-postmeddelandet från Qlik.
 2. Gå till sidan Konfigurera ditt konto och skapa ett lösenord i Skapa lösenord. Markera kryssrutan för att ange att du har läst och godkänt villkoren för Qlik och klicka på Nästa.
 3. Välj en Region på sidan Nästan klar.

  Genom att välja rätt region för lagring av data säkerställs bästa tänkbara prestanda. Regionen blir en del av din URL. Standardvärdet för region väljs utifrån vilken region som är närmast din plats. Du kan välja en annan region, men du kan inte byta region efter att du har slutfört konfigureringen av klientorganisationen. Du kan välja mellan följande regioner:

  Regionnamn Regionkod Säkerhetskopiera regionnamn Säkerhetskopiera regionkod
  Östra USA (Norra Virginia) us-east-1 Östra USA (Ohio) us-east-2
  Europa (Irland) eu-west-1 Europa (Paris) eu-west-3
  Europa (Frankfurt) eu-central-1 Europa (Milano) eu-south-1
  Europa (London) eu-west-2 Europa (Spanien) eu-south-2
  Asien och Stillahavsområdet (Singapore) ap-southeast-1 Asien och Stillahavsområdet (Seoul) ap-northeast-2
  Asien och Stillahavsområdet (Sydney) ap-southeast-2 Asien och Stillahavsområdet (Melbourne) ap-southeast-4

  När du ska begära data från datakopplingarna via en brandvägg, måste du lägga till de underliggande IP-adresserna för din region i godkända-listan. Mer information finns i Frilistning av domännamn och IP-adresser

 4. Klicka på Avsluta. Du kommer att dirigeras till hubben.

Anteckning om informationDet finns ett maximalt antal klientorganisationer som du kan skapa i en region. Kontakta Qliks försäljningsteam om du behöver hjälp att hantera ditt användarkonto.
Anteckning om varningFör OEM- och Enterprise-driftsättningar för extern användning ska varje slutkund driftsättas som en egen Qlik Cloud-klientorganisation. Om en enda klientorganisation används för alla slutkunder kan det leda till att en användare har åtkomst till synlighet för alla andra användare i samma klientorganisation – sådan synlighet kan inkludera (men inte vara begränsad till): användarnamn, e-postadresser och användares subject, som är en unik sträng använd för att identifiera användaren som tillhandahålls Qlik Cloud av konfigurerad Identity Provider.

konfigurera klientorganisationen

Definiera ett aliasnamn för en klientorganisation

Du kan definiera ett alias för en klientorganisation som ger användarna två alternativ för att navigera till klientorganisationen. Klientorganisationen får sitt ursprungliga namn när servicekontoägaren (SAO) konfigurerar kontot. Ett alias som bättre representerar ditt företag kan konfigureras eller ändras när som helst.

Anteckning om informationKlientorganisationens värdnamn ändras aldrig. Värdnamnet används vid återställning och för säker åtkomst till din klientorganisation.
 • En huvudadministratör kan uppdatera Aliasvärdnamn och sedan logga in med det nya aliaset.
  Anteckning om informationOm klientorganisationens alias ändras, måste användare som har bokmärkt det ursprungliga klientorganisationsaliaset uppdatera sina bokmärken. Användarna måste informeras om det nya aliaset.
 • En huvudadministratör kan ta bort Aliasvärdnamn.
 • En huvudadministratör kan uppdatera Visningsnamn för sin klientorganisation.

Utför följande steg om du vill konfigurera eller ändra ett klientorganisationsalias:

 1. Logga in på klientorganisationen med det ursprungliga värdnamnet.
 2. Gå till Hanteringskonsol.
 3. Navigera till Konfiguration > Inställningar.
 4. Under Klientorganisation anger du Alias-värdnamn.
 5. Du kan också lägga till ett visningsnamn.
 6. Navigera till värdnamnets alias och logga in för att kontrollera att klientorganisationen fungerar med aliaset.

Skapa en ny konfiguration för en identitetsleverantör

För att förenkla migreringen rekommenderas det starkt att du använder din egen identitet IdP och skapar grupper när du konfigurerar IdP.

Hur du skapar en ny konfiguration för identitetsleverantörer beskrivs här: Skapa en ny konfiguration för identitetsleverantörer

Anteckning om informationKontrollera att ämnet på IdP stämmer överens med motsvarande sträng som skickas från För klienthanterat Qlik Sense till din Qlik Cloud-klientorganisation, se: Migrera användare, grupper, regler och användartilldelningar. Om de inte stämmer överens med varandra måste du ändra användarnas åtkomst till delavsnitten. Se: Hantera datasäkerhet med Section Access. Alternativt kan du göra ändringar i ämnet i filen users.csv som du genererar från användardata i migreringsappen.

Försök att skapa ett utrymme och tilldela grupper som medlemmar när inställningen är klar.

Tilldela användarrättigheter

I Hanteringskonsol, under Inställningar > behörigheter, aktiverar du dynamisk tilldelning av både Professional- och Analyzer-rättigheter.

Konfigurera en SMTP-server

I Hanteringskonsol under Inställningar > E-postserver konfigurerar du e-poststöd, se: Konfigurera e-poststöd.

Distribuera appar från För klienthanterat Qlik Sense till Qlik Cloud

Att distribuera appar från din För klienthanterat Qlik Sense-miljö till molnet är en bra start på din Qlik Cloud-resa, oavsett hur dina långsiktiga planer ser ut. Du kan snabbt börja arbeta med appar och utforska den nya Qlik Cloud-miljön. Om begränsningar hindrar dig från att genomföra en migrering eller om du bara vill utvärdera vad Qlik Cloud har att erbjuda räcker det här steget på kort sikt. De distribuerade apparna är dock inte riktigt migrerade. De är länkade till källappen i För klienthanterat Qlik Sense och omladdningar i källappen förmedlas som standard till Qlik Cloud-appen. Migrerade appar innehåller inget beroende av motsvarande app i För klienthanterat Qlik Sense. Om och när du bestämmer dig för att migrera appar till din molnmiljö är det lämpligt att du tar bort de distribuerade apparna från molnmiljön och i stället arbetar med de migrerade apparna. Borttagningen är enkel.

När du publicerar appar till strömmar i För klienthanterat Qlik Sense kan du också distribuera dem till din Qlik Cloud för användning.

Se: Distribuera appar till Qlik Cloud

Anteckning om informationEtt alternativ till att distribuera appar till Qlik Cloud är att använda länkar i din Qlik Cloud-miljö som länkar till apparna i För klienthanterat Qlik Sense. När du sedan vill migrera apparna till din molninstallation tar du bort länkarna. Se: Hantera generiska länkar.

Krav för att distribuera appar till molnet

De viktigaste komponenterna i en implementering med flera moln är:

 • För klienthanterat Qlik Sense, installeras lokalt

 • Qlik Cloud, installeras till en Qlik-hanterad molninfrastruktur

När dessa två komponenter är installerade kan du konfigurera din flermolnsinstallation och distribuera appar som skapats i För klienthanterat Qlik Sense till molnet för användning.

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!