Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w wersji QlikView z maja 2023?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

QlikView Desktop korzysta z silnika WebView2

W QlikView Desktop zmieniono silnik renderowania na WebView2. WebView2 to nowoczesna technologia internetowa oparta na programie Microsoft Edge, która zastępuje poprzedni silnik WebView związany z technologią MS Internet Explorer.

Obsługa protokołu TLS 1.3

W maju 2023 roku dodano do QlikView obsługę protokołu TLS 1.3. W związku z tym nie jest już obsługiwany protokół TLS w wersji 1.0 i 1.1. Oznacza to, że QlikView obsługuje TLS 1.2 i TLS 1.3.

Ochrona platformy: obsługa protokołów SSL i TLS (tylko w języku angielskim)

Zastosowanie silniejszego szyfrowania

Wersja QlikView z maja 2023 roku używa szyfrowania AES256 zamiast AES128. Jest ono wykorzystywane głównie w komunikacji między usługami, a w przypadku uruchamiania usług QlikView z zaufaniem certyfikatów oznacza konieczność wygenerowania nowych kluczy.

Ochrona platformy: komunikacja z serwerem (tylko w języku angielskim)

Funkcja dekompozycji szeregów czasowych

Kilka nowych funkcji umożliwia dekompozycję zestawów danych szeregów czasowych na trendy i sezonowość. Funkcja trendu identyfikuje kierunek danych, a funkcja sezonowości określa sezonowość za pomocą znanej okresowości. Funkcja reszty określa wariancję, która nie jest powiązana z sezonowością ani składowymi trendu (szum). Dzięki tym funkcjom można zwiększyć widoczność wzorców i trendów w danych szeregów czasowych, a dzięki temu lepiej planować przyszłe działania.

Dodatkowe funkcje w wyrażeniach

Dodano następujące funkcje rozkładu z biblioteki Cephes, co umożliwia przeprowadzanie bardziej zaawansowanych analiz statystycznych symulacji.

Ulepszenia dostosowań portalu AccessPoint

W przypadku uaktualnienia systemu po wcześniejszym dostosowaniu portalu AccessPoint wprowadzone zmiany zostaną zachowane w uaktualnionej wersji.

Przycisk Strona główna

Do klienta AJAX i produktu QlikView Plugin dodano przycisk strony głównej. Przycisk umożliwia powrót do portalu AccessPoint.

Wyłączono funkcję Direct Discovery

W QlikView w wersji z maja 2023 roku wyłączono funkcję Direct Discovery. Jeśli ta funkcja jest potrzebna, informacje o sposobie jej włączenia można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną Qlik.

Powiadomienie dotyczące zakończenia obsługi ― klient mobilny QlikView

Obsługa klienta mobilnego QlikView zostanie usunięta z następnego wydania funkcji QlikView, obecnie planowanego na maj 2024 roku. Wciąż będzie możliwe korzystanie z klienta Ajax na telefonie i tablecie, ale natywna aplikacja zostanie usunięta.

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com