Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości dokumentu: Serwer

Na tej karcie zdefiniuj niektóre aspekty zachowania dokumentu uruchomionego na serwerze QlikView Server.

Tryb odświeżania, gdy dokument jest aktualizowany na serwerze

To ustawienie definiuje sposób obsługi zaktualizowanego dokumentu na serwerze QlikView Server.

Odświeżanie inicjuje klient. Jeśli na serwerze nie są przechowywane stare dane albo klient jest zbyt stary, wówczas sesja zostanie rozłączona.

Tę opcję należy wybrać, jeśli serwer nigdy nie powinien inicjować odświeżania danych na kliencie automatycznie. Gdy nowa wersja dokumentu stanie się dostępna na serwerze, klient otrzyma ofertę odświeżenia zgodnie z preferencjami ustawionymi w obszarze Tryb inicjowania odświeżenia klienta poniżej. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ na serwerze ustawiono w panelu sterowania QlikView Server opcję Zezwalaj tylko na jedną kopię dokumentu w pamięci, wówczas sesja zostanie po prostu przerwana.

Odświeżanie inicjuje klient. Jeśli na serwerze nie są przechowywane stare dane albo klient jest zbyt stary, wówczas odświeżanie zostanie wykonane automatycznie.

Tę opcję należy wybrać, jeśli preferowane jest, aby to klient inicjował odświeżanie danych w kliencie, gdy jest to możliwe, ale będzie zezwalał serwerowi na automatyczne inicjowanie odświeżania w razie potrzeby. Gdy nowa wersja dokumentu stanie się dostępna na serwerze, klient otrzyma ofertę odświeżenia zgodnie z preferencjami ustawionymi w obszarze Tryb inicjowania odświeżenia klienta poniżej. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ na serwerze ustawiono w panelu sterowania QlikView Server opcję Zezwalaj tylko na jedną kopię dokumentu w pamięci, wówczas serwer dokona automatycznego odświeżenia.

Serwer wykonuje odświeżanie automatycznie bez akcji klienta

To jest opcja, którą należy wybrać, jeśli to serwer ma zawsze automatycznie inicjować odświeżanie danych na kliencie. Gdy nowa wersja dokumentu stanie się dostępna na serwerze, dane w kliencie zostaną odświeżone.

Tryb inicjowania odświeżenia klienta

To ustawienie definiuje sposób, w jaki klient powinien być powiadamiany o dostępności nowych danych na serwerze, a następnie powinien inicjować odświeżanie. To ustawienie obowiązuje tylko wówczas, gdy odświeżanie inicjowane przez klienta wybrano jako wartość dla opcji Tryb odświeżania, gdy dokument jest aktualizowany na serwerze (zob. powyżej).

Wskaż przy użyciu przycisku paska narzędzi

W kliencie Ajax i wtyczce QlikView Plug-In dostępność nowych danych wskazuje włączony przycisk Odśwież na pasku narzędzi. W programie QlikView Desktop o dostępności nowych danych świadczy aktywacja polecenia Odśwież dokument w menu Plik. Informacja o dostępności nowych danych będzie wyświetlana tylko podczas interakcji użytkownika z wizualizacją. Odświeżanie jest wykonywane w czasie wybranym przez użytkownika, przez kliknięcie przycisku paska narzędzi w kliencie Ajax lub wtyczce QlikView Plug-In albo polecenia Odśwież w QlikView Desktop.

Monituj z oknem dialogowym

Dostępność nowych danych wskazuje okno dialogowe monitu oraz włączony przycisk Odśwież na pasku narzędzi klienta Ajax i wtyczki QlikView Plug-In lub w menu Plik QlikView Desktop. Informacja o dostępności nowych danych będzie wyświetlana tylko podczas interakcji użytkownika z wizualizacją. W oknie dialogowym użytkownik może wybrać między natychmiastowym odświeżeniem a oczekiwaniem, w którym to przypadku odświeżenie może zostać wykonane w dowolnym czasie wybranym przez użytkownika przez kliknięcie przycisku paska narzędzi w kliencie Ajax lub wtyczce QlikView Plug-In albo polecenia Odśwież w QlikView Desktop.

Po prostu to zrób, ale powiadom użytkownika, co się dzieje

Odświeżenie zostanie zainicjowane, gdy tylko serwer wskaże dostępność nowych danych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o trwającym odświeżaniu.

Po prostu to zrób

Odświeżenie zostanie zainicjowane, gdy tylko serwer wskaże dostępność nowych danych. Okno dialogowe informujące o trwającym odświeżaniu nie będzie wyświetlane. Dokument zostanie na chwilę „zablokowany”, co może trwać od ułamka sekundy do kilku minut w zależności od ustawień serwera i rozmiaru dokumentu.

Obiekty serwera

Ustawienia w tej grupie umożliwiają wyłączenie na kliencie możliwości tworzenia i udostępniania niektórych pozycji podczas uruchamiania dokumentu na serwerze QlikView Server. Należy zwrócić uwagę na to, że wyłączenie wszystkich typów obiektów współpracy dla wszystkich dokumentów na serwerze jest możliwe poprzez wyłączenie ustawienia Zezwalaj na współpracę serwera w panelu sterowania serwera QlikView Server. To ustawienie zastępuje poniższe ustawienia.

Zezwalaj na zakładki serwera

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli klienty zdalne mają mieć możliwość tworzenia i współużytkowania zakładek z tym dokumentem na serwerze QlikView Server. Ponadto należy włączyć ustawienie Zezwalaj na obiekty serwera.

Zezwalaj na obiekty serwera

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli klienty zdalne mają mieć możliwość tworzenia i współużytkowania obiektów arkusza z tym dokumentem na serwerze QlikView Server.

Zezwalaj na raporty serwera

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli klienty zdalne mają mieć możliwość tworzenia i współużytkowania raportów z tym dokumentem na serwerze QlikView Server.

ID produktu OEM

Ustawienia w tej grupie umożliwiają dodanie ID produktu OEM do dokumentu. ID produktu OEM zapewnia, że tylko klienci korzystający z produktu OEM mogą otworzyć dokument. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku licencji partnerskiej OEM.

Add OEM Product ID

ID produktu OEM

Wybierz opcję ID produktu OEM z listy rozwijanej.

Limity czasu dla serwera QlikView Server

Jeśli dokument jest opublikowany na serwerze QlikView Server, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dobrą metodą postępowania będzie ustawienie maksymalnego czasu sesji i ustawienie na serwerze wyłączania sesji, które są nieaktywne lub trwają zbyt długo. Opcje ustawień u dołu tej strony umożliwiają ustawienie takich opcji działania na poziomie dokumentu. Dzięki tym opcjom można skonfigurować bardziej restrykcyjne ograniczenia dla dokumentów zawierających dane objęte szczególną ochroną.

Odpowiadające ustawienia można również znaleźć po stronie serwera i będą one obowiązywać dla wszystkich opublikowanych dokumentów. W przypadku różnic będą używane ustawienia bardziej restrykcyjne.

Maksymalny czas braku aktywności podczas sesji (sekundy)

To pole wyboru włącza limit czasu dla nieaktywnej sesji — po jego zaznaczeniu serwer zakończy sesję, w której użytkownik nie wykona żadnego kliknięcia przez określony czas. Limit czasu dla sesji nieaktywnej jest ustawiany w sekundach.

Maksymalny łączny czas sesji (sekundy)

To pole wyboru włącza limit czasu łącznego sesji — po jego zaznaczeniu serwer zakończy sesję po upływie ustalonego czasu, bez względu na to, czy użytkownik klika, czy nie. Limit czasu dla łącznego czasu trwania sesji jest ustawiany w sekundach.

Włącz wypychanie z serwera

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że serwer będzie zezwalał na prawidłowe odświeżanie dokumentu.

InformacjaNie jest to obsługiwane przez AJAX.

Włącz dynamiczną aktualizację danych

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że serwer będzie zezwalał na dynamiczne aktualizacje w dokumencie.

Filtruj listę dokumentów AccessPoint na podstawie dostępu do sekcji

Po zaznaczeniu tej opcji dla użytkowników w listach AccessPoint oraz Otwórz na serwerze będą widoczne tylko te dokumenty, do których użytkownik ma dostęp w ramach funkcji dostępu do sekcji, a także odpowiednio do innych praw dostępu. Należy zwrócić uwagę na to, że nazwy widoczne w kolumnie NTNAME w instrukcji Section Access będą zapisane zwykłym tekstem w pliku dokumentu QlikView, ale żadne hasła nie będą zapisane.

Informacja Gdy ta opcja jest zaznaczona, AccessPoint może w niektórych sytuacjach wyświetlać listę dokumentów, do których użytkownik nie ma dostępu zgodnie z funkcją dostępu do sekcji. Jest to spowodowane sposobem działania funkcji dostępu do sekcji. Użytkownik może wyświetlać te nazwy, ale nie może otwierać dokumentów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com