Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Motywy układu

Informacje o motywach układu QlikView

Podstawy motywów

Motyw układu QlikView to zestaw właściwości formatowania, który może być stosowany do całego układu QlikView lub niektórych jego części. Pliki motywów są kodowane w języku XML i zazwyczaj przechowywane w osobnym folderze motywów QlikView w folderze Dane aplikacji bieżącego użytkownika w systemie Windows.

Stosowanie motywów może znacznie przyspieszyć i ułatwić tworzenie estetycznych i spójnych układów QlikView. Można ich też używać np. do narzucenia jednolitego stylu graficznego dla całej firmy.

Topologia motywu

Plik motywu QlikView składa się z wielu sekcji odpowiadających poszczególnym typom obiektów układu (dokumentowi, arkuszowi i wszystkim typom obiektów arkusza). Każda z tych sekcji zawiera trzy podsekcje: sekcję właściwości dotyczących typu obiektu, sekcję właściwości obramowania i nagłówka oraz sekcję ustawień drukowania (dotyczy tylko drukowalnych typów obiektów). Kreator motywów umożliwia tworzenie i zastępowanie poszczególnych sekcji i podsekcji z osobna bez wpływu na pozostałe sekcje pliku motywu.

Tworzenie sekcji motywu przebiega następująco:

 1. Sformatuj obiekt w pożądany sposób.

 2. Wykorzystując Kreator motywów, wyodrębnij wybrane właściwości z tego obiektu i wstaw je do pliku motywu.

Motywy ogólnego przeznaczenia

Motywy ogólnego przeznaczenia to takie, w których zdefiniowano sekcje dla wszystkich możliwych typów obiektów. W pakiecie instalacyjnym QlikView dostarczono kilka takich motywów.

Aby samodzielnie utworzyć taki motyw:

 1. Odpowiednio sformatuj Właściwości dokumentu.

 2. Odpowiednio sformatuj Właściwości arkusza na jednym arkuszu.

 3. Odpowiednio sformatuj po jednym obiekcie arkusza każdego typu, ewentualnie wcześniej go tworząc. Właściwości obramowania i nagłówka zazwyczaj wystarczy sformatować dla jednego typu obiektu arkusza zwykle posiadającego nagłówek (listy wartości, wykresu itp.) i jednego typu obiektu arkusza zwykle używanego bez nagłówka (obiektu tekstu, przycisku itp.).

 4. Uruchom Kreator motywów, utwórz nowy motyw i wstaw właściwości z pierwszego z wyżej wymienionych elementów sformatowanych (w dowolnej kolejności).

 5. Uruchamiaj Kreator motywów raz dla każdego pozostałego z wyżej wymienionych elementów sformatowanych.

Motywy konkretnego przeznaczenia

Można tworzyć motywy do konkretnych zastosowań. W zależności od przeznaczenia może wystarczyć definiowanie w nich niewielkiego podzbioru dostępnych sekcji i podsekcji motywu. Na przykład można zdefiniować motyw, który jedynie ustawia odpowiedni rozmiar i położenie obiektów wykresów na arkuszu. W tym celu należy zdefiniować motyw z pojedynczą właściwością z grupy nagłówka i obramowania stosowaną tylko do wykresów (czyli motyw tylko z pojedynczą podsekcją).

Stosowanie motywów w układzie

Motywy układu QlikView można w dowolnej chwili zastosować ręcznie lub mogą one być stosowane automatycznie przy każdym tworzeniu nowego obiektu układu. Motywy mogą być stosowane do:

 • pojedynczych obiektów arkusza,

 • grupy obiektów arkusza,

 • arkusza,

 • całego dokumentu.

Stosowanie motywu do pojedynczych obiektów

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij obiekt arkusza, aby go aktywować.

 2. Z menu kontekstowego otwórz okno dialogowe Właściwości obiektu arkusza.

 3. Przejdź do strony Układ.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj motyw....

 5. Wybierz motyw w oknie dialogowym przeglądarki, które zostanie otwarte

 6. Kliknij przycisk OK

Zostaną zastosowane wszystkie właściwości motywu, które mają zastosowanie do wybranego obiektu arkusza. Jeśli wymagane jest zastosowanie motywu względem grupy obiektów arkusza, najpierw należy je wszystkie aktywować przy użyciu kombinacji Shift+klikanie lub zaznaczając za pomocą prostokąta (należy narysować prostokąt, przytrzymując lewy przycisk myszy, a wszystkie obiekty w obrębie prostokąta zostaną zaznaczone).

Stosowanie motywu do arkusza

Wykonaj następujące czynności:

 1. Aktywuj arkusz, klikając jego kartę.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości arkusza z menu Ustawienia.

 3. Przejdź do strony Ogólne.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj motyw....

 5. Wybierz motyw w oknie dialogowym przeglądarki, które zostanie otwarte

 6. Kliknij przycisk OK.

Zostaną zastosowane wszystkie właściwości motywu, które mają zastosowanie do wybranego arkusza. Motyw zostanie też zastosowany do wszystkich obiektów arkusza na tym arkuszu.

Stosowanie motywu do całego dokumentu

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz lub aktywuj dokument.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości dokumentu z menu Ustawienia.

 3. Przejdź do strony Układ.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj motyw....

 5. Wybierz motyw w oknie dialogowym przeglądarki, które zostanie otwarte

 6. Kliknij przycisk OK.

Zostaną zastosowane wszystkie właściwości motywu, które mają zastosowanie do dokumentu. Motyw zostanie też zastosowany do wszystkich arkuszy i wszystkich obiektów arkusza w dokumencie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com