Przeskocz do zawartości głównej

Raporty

Wydrukowanie raportu często sprowadza się do wydrukowania jednej tabeli lub wykresu. W aplikacji QlikView jest to jedynie kwestia wybrania obiektu arkusza, a następnie wybrania polecenia Drukuj z menu lub paska narzędzi. Niekiedy jednak potrzebne są bardziej złożone raporty, zawierające wiele wykresów i tabel. Tutaj przydaje się Edytor raportu QlikView. W Edytorze raportu QlikView można grupować wiele różnych obiektów arkusza na dowolnej liczbie stron, zachowując pełną kontrolę nad układem strony, w tym nagłówkami, stopkami itp.

Istnieją dwa rodzaje raportów QlikView: raporty dokumentu i raporty użytkownika.

Typy raportów
Typ raportu Opis
Raporty dokumentu

Utworzone z dokumentem QlikView i przechowywane jako część pliku dokumentu QlikView (QVF lub QVW). Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do dokumentu QlikView (lokalnie lub poprzez serwer QlikView Server) może korzystać z raportów tego dokumentu.

Raporty użytkownika Utworzony przez użytkownika pracującego z dokumentem z serwera QlikView Server. Raport jest zapisywany na lokalnej maszynie klienta przy użyciu podobnego mechanizmu jak w przypadku zakładek użytkownika. Dostęp do raportów danego użytkownika ma tylko ten użytkownik lokalny. Tworzenie raportów użytkownika jest możliwe jedynie w przypadku klientów QlikView w systemie Windows (czyli nie z klientów AJAX).
Moje raporty na serwerze Dostępne są tylko podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Są zapisywane w repozytorium na serwerze i dostępne dla użytkownika z dowolnego komputera, na którym jest uwierzytelniony.
Udostępnione raporty na serwerze Dostępne są tylko podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Każdy użytkownik, który utworzy raport osobisty na serwerze, może oznaczyć go jako udostępniony innym użytkownikom. Stanie się on wtedy dostępny dla innych użytkowników. Podobnie jak w przypadku raportów osobistych udostępnione raporty na serwerze są przechowywane w repozytorium na serwerze.
InformacjaTermin „generator raportów” jest zazwyczaj używany w odniesieniu do ściśle określonej kategorii programów. Ich działanie polega zwykle na łączeniu danych z wielu zapytań SQL (w różnym stopniu ukrytych przed użytkownikiem dzięki zastosowaniu interfejsów graficznych) i odpowiednim formatowaniu wyników zapytań dla potrzeb wydruku. Raporty QlikView pobierają dane z obiektów arkusza QlikView i nie mają możliwości pobierania danych z zapytań SQL. Tak więc o ile aplikacja QlikView jak najbardziej umożliwia generowanie raportów, nie można nazwać Edytora raportu QlikView generatorem raportów w ogólnie używanym znaczeniu tego określenia.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com