Przeskocz do zawartości głównej

Charakterystyka odwołań cyklicznych

Gdy struktura danych zawiera odwołania cykliczne (pętle), tabele są skojarzone w taki sposób, że istnieje więcej niż jedna ścieżka powiązania dwóch pól.

Takich struktur danych należy unikać, ponieważ mogą powodować niejednoznaczne interpretowanie danych.

W QlikView problem odwołań cyklicznych można rozwiązać, przerywając pętlę za pomocą tabeli luźno powiązanej. W razie znalezienia cyklicznych struktur danych podczas wykonywania skryptu ładowania QlikView wyświetli okno dialogowe z ostrzeżeniem, po czym co najmniej jedna tabela zostanie ustawiona jako luźno powiązana. QlikView podejmie zazwyczaj próbę poluzowania najdłuższej z tabel należących do pętli, ponieważ często będzie to tabela transakcyjna, która zazwyczaj powinna być w pierwszej kolejności ustawiana jako luźno powiązane. W przeglądarce tabel tabela luźno powiązana jest wskazywana czerwoną linią przerywaną biegnącą do innych tabel.

Przykład:  

Dane są ładowane z trzech tabel, które obejmują:

  • Nazwy piłkarskich reprezentacji narodowych
  • Kluby piłkarskie w niektórych miastach
  • Miasta w niektórych europejskich krajach
Three tables: The NationalTeams table, containing Country and Team fields; the Clubs table, containing City and Team fields; and the Cities table, containing the Country and City fields.
Widok źródłowych tabel danych

Ta struktura danych nie jest naprawdę prawidłowa, ponieważ nazwa pola Team jest używana dla dwóch różnych celów: dla drużyn narodowych i klubów lokalnych. Dane w tabelach tworzą niemożliwą sytuację logiczną.

W przypadku ładowania tabel do QlikView QlikView ustala, które połączenie do danych jest najmniej istotne i poluzowuje tę tabelę.

Aby sprawdzić, w jaki sposób QlikView interpretuje istotność połączeń do danych, należy otworzyć przeglądarkę tabel:

QlikView strongly connects the Team fields and loosely connects the Country and City fields.

Tabela z miastami i krajami, do których należą, jest teraz luźno powiązana z tabelą zawierającą drużyny narodowe różnych krajów, a także z tabelą zawierającą kluczy lokalne z różnych miast.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com