Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykrywanie i analizowanie

Po utworzeniu dokumentu i załadowaniu do niego danych można przystąpić do używania go do celów wykrywania i analizowania danych. Analizę można wykonywać w różnych celach i z użyciem różnego rodzaju narzędzi.

Selekcje

Dokonywanie selekcji stanowi podstawową metodę interakcji użytkownika z aplikacją QlikView. Selekcje powodują odfiltrowanie określonego podzbioru danych załadowanych do QlikView.

Tworząc selekcje, użytkownik wskazuje obiekty, o których chce uzyskać więcej informacji, a aplikacja QlikView oznacza różnymi kolorami wartości możliwe i wykluczone przy podanych selekcjach.

Analiza rutynowa

Jednym z typowych działań przy analizach rutynowych jest regularne kontrolowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), na przykład:

  • sprawdzanie codziennie rano stopnia wykonania planu sprzedaży;
  • porównywanie łącznej sprzedaży z łączną sprzedażą w analogicznym okresie poprzedniego roku;
  • sprawdzanie pod koniec tygodnia liczby zamówień złożonych, ale niedostarczonych;
  • sprawdzanie w określonym dniu miesiąca sprzedaży w poszczególnych regionach.

Załóżmy, że mamy dane reprezentujące wyniki sprzedaży w czasie. Można ograniczyć zakres takich danych, aby wyświetlić sprzedaż w określonym miesiącu. Następnie można na przykład dodać tylko dane z następnego miesiąca, aby zobaczyć rozwój sprzedaży.

Analiza rozpoznawcza

QlikView umożliwia przeglądanie danych na różne sposoby w celu uzyskania nowych perspektyw, na przykład poprzez:

  • efektywne filtrowanie danych z użyciem wielu selekcji naraz;
  • stawianie konkretnych pytań i uzyskiwanie na nie odpowiedzi dzięki analizie porównawczej;
  • kliknięcie lub stuknięcie dowolnego elementu w celu uzyskania innego widoku lub bardziej szczegółowych danych;

  • przetasowanie i ponowne składanie danych w dowolny potrzebny sposób.

Przeszukiwanie danych

QlikView zawiera uniwersalne narzędzie wyszukiwania, który wykorzystuje logikę rozmytą do znajdowania wszystkich potencjalnych trafień.

Połączenia analityczne

Połączenia analityczne umożliwiają skonfigurowanie analiz zewnętrznych z posiadanym rozwiązaniem Business Discovery. Połączenia analityczne rozszerzają wyrażenia, które mogą być używane w skryptach ładowania i wykresach, ponieważ wywołuje zewnętrzny silnik obliczeń (w takim przypadku silnik obliczeń działa jak rozszerzenie po stronie serwera (SSE)). Można na przykład utworzyć połączenie analityczne do języka R i używać wyrażeń statystycznych podczas ładowania danych.

Tworzenie zakładek selekcji

Specjalnie utworzone lub często dokonywane selekcje można zapisywać w postaci zakładek.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com