Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Prezentacja

Na tej karcie właściwości można określać domyślne ustawienia prezentacji wartości pól używanych w celu tworzenia list wartości i obiektów Multi Box. Dostępne pola są widoczne w grupie Pola.

Grupa Ustawienia domyślne obiektu Multi Box i listy wartości zawiera podgrupy Wyrównanie, Komórki z wieloma wierszami i Ustawienia. Domyślny tryb wyszukiwania określa początkowy domyślny tryb wyszukiwania używany przy wyszukiwaniu tekstowym.

Właściwości prezentacji dokumentu
Właściwość Opis
Domyślny motyw dla nowych dokumentów W tym miejscu można wybrać motyw QlikView, który zostanie zastosowany do wszystkich nowo tworzonych arkuszy i obiektów arkuszy w dokumencie. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView.
Na dole listy znajduje się polecenie Przeglądaj... pozwalające odnaleźć plik motywu w przypadku, gdyby znajdował się on w innej lokalizacji niż domyślny katalog motywów QlikView. Jeśli nie jest używany żaden motyw domyślny, każdy nowy obiekt arkusza będzie dziedziczył właściwości ostatnio używanego lub zmienionego obiektu.
Wyrównanie Domyślne wyrównanie wartości pola można ustawić osobno dla Tekstu i Liczb. Domyślnie wartości tekstowe są wyrównane do lewej, a wartości liczbowe do prawej.
Komórki z wieloma wierszami Jeśli zaznaczona jest opcja Zawijaj tekst, wówczas treść (tekst) komórki (wartość pola) będzie wyświetlana w co najmniej dwóch liniach.
Liczbę linii komórek można ustawić w polu edycji Wysokość komórki (linie).
Ustawienia
  • Pojedyncza kolumna: Zaznaczenie tej opcji wymusza tryb pojedynczej kolumny.
  • Porządkuj według kolumn: W układach wyświetlania wielu kolumn wartości pola będą porządkowane wg kolumn, a nie wg wierszy.
  • Obramowania komórki: Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczenie poziomych linii między wartościami pola.
Domyślny tryb wyszukiwania
  • Użyj poprzednich: Zostanie użyty tryb wyszukiwania ostatniego ukończonego wyszukiwania.
  • Wyszuk. z użyciem symb. wieloznacz.: Początkowym szukanym ciągiem będą dwa symbole wieloznaczne z kursorem umieszczonym między nimi w celu ułatwienia wyszukiwania.
  • Użyj normalnego wyszukiwania: Do szukanego ciągu nie zostaną dodane żadne dodatkowe znaki. Bez symboli wieloznacznych zostanie przeprowadzone normalne wyszukiwanie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com