Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator wykresów statystycznych

Kreator wykresów statystycznych udostępnia wskazówki dla osób, które chcą stosować standardowe testy statystyczne względem danych w QlikView.

Uruchamianie Kreatora wykresów statystycznych

Kreatora wykresów statystycznych należy uruchomić, wybierając opcję Kreator wykresów statystycznych z menu Narzędzia. Na pierwszej stronie dostępna jest lista testów statystycznych do wyboru. Należy wybrać odpowiedni typ testu, a następnie kliknąć opcję Dalej, aby kontynuować.

Należy pamiętać o tym, że program QlikView obsługuje większą gamę typów testów niż typy dostępne w kreatorze. Dodatkowe informacje na temat testów statystycznych i ich zastosowań zawiera podręcznik statystyki.

Chi2-Test

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu chi-kwadrat. Test chi-kwadrat jest zwykle używany w celu porównania dwóch zestawów wartości i w celu określenia prawdopodobieństwa, że dwa zestawy mają ten sam rozkład statystyczny. W celu uzyskania wykresu testu chi-kwadrat należy określić następujące parametry:

 • Kolumna: Określ pole lub wyrażenie zwracające nagłówki kolumn dla próby danych do testu.
 • Wiersz: Określ pole lub wyrażenie zwracające nagłówki wiersza dla próby danych do testu.
 • Wartość: Określ pole lub wyrażenie zwracające dane wartości testowej.
 • Wartość oczekiwana: Zaznacz to pole, jeśli zamierzasz testować względem wartości oczekiwanej. W polu edycji poniżej wprowadź nazwę pola albo wyrażenie zwracające wartość oczekiwaną. Jeśli wartości oczekiwane nie zostaną określone, test zostanie przeprowadzony dla zmienności w wierszach/kolumnach.
 • p (Pokaż wartość p/istotność): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność) w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • Chi-kwadrat (pokaż wartość chi-kwadrat): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość testową w wykresie wynikowym.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.

Test t dla danych zestawionych w pary

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu t Studenta dla danych sparowanych.

W celu uzyskania wykresu testu t należy określić następujące parametry:

 • Pole/wyrażenie wartości: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych wartości testowej.
 • Wartość testowa: Określ pole lub wyrażenie zwracające wartość testową.
 • t (Pokaż wartość t): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość t w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • p (Pokaż wartość p/istotność (2-stronne)): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność, 2-stronne) w wykresie wynikowym.
 • Różnica średnia: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość różnicy średniej w wykresie wynikowym.
 • Dolne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić dolny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Górne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić górny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Poziom ufności: Określ procent dla poziomu ufności.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.

Test t dla prób niezależnych

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu t Studenta z dwóch prób danych niesparowanych.

W celu uzyskania wykresu testu t należy określić następujące parametry:

 • Pole/wyrażenie grupowania: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych grupowania dla testu. Muszą zostać zwrócone dokładnie dwie wartości.
 • Pole/wyrażenie testowe: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych wartości testowej.
 • t (Pokaż wartość t): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość t w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • p (Pokaż wartość p/istotność (2-stronne)): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność, 2-stronne) w wykresie wynikowym.
 • Różnica średnia: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość różnicy średniej w wykresie wynikowym.
 • Dolne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić dolny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Górne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić górny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Poziom ufności: Określ procent dla poziomu ufności.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com