Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Sortuj

Na tej karcie właściwości można skonfigurować kolejność sortowania dla wartości dowolnego pola w dokumencie. Kolejność sortowania pola można też ustawiać na karcie Sortuj okna dialogowego Właściwości dla różnych obiektów arkusza.

Wybierz pole na liście Pola po lewej stronie, a następnie zaznacz co najmniej jedną opcję po prawej stronie. Opcje opisano poniżej.

W grupie Sortuj wg można ustawić domyślną kolejność sortowania wartości pola w obiektach arkusza. Zmiany wprowadzane w tej grupie wpłyną na pola w obiektach arkusza utworzonych po zmianach. Nie wpłynie to na poprzednio utworzone obiekty arkusza.

Właściwości sortowania dokumentu
Właściwość Opis
Stan Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane według stanu selekcji. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas wybrane wartości pojawią się u góry listy. Kolejność sortowania jest: wybrana, możliwa, wykluczona (rosnąco).
Wyrażenie Wartości pola zostaną posortowane zgodnie z dowolnym wyrażeniem wprowadzonym do pola tekstowego poniżej tej opcji sortowania.
Częstotliwość Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane według częstotliwości.
Wartość liczbowa Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane według wartości liczbowej.
Text Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane w kolejności alfabetycznej wg standardu ASCII.
Kolejność ładowania Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane w kolejności ładowania.

Kliknięcie przycisku Resetuj powoduje sortowanie wg stanu w kolejności rosnącej, a także sortowanie alfabetyczne w kolejności A --> Z.

Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, wówczas kolejności sortowania będzie następująca: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, Kolejności ładowania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com