Przeskocz do zawartości głównej
NORMINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

NORMINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMINV() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i odchylenia standardowego.

Składnia:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem normalnym. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
mean Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.
standard_dev Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMDIST w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.