Przeskocz do zawartości głównej

RangeXNPV — funkcja skryptu

Współczynnik RangeXNPV() zwraca wartość bieżącą netto zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. Do obliczania bieżącej wartości netto serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeNPV.

Składnia:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
discount_rate Stopa procentowa za okres.
values Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzywierszowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.
dates Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Tabela przykładowa
Przykłady Wyniki

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 80,25

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości RangeXNPV dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!