Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeNPV — funkcja skryptu

Funkcja RangeNPV() zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej oraz serii przyszłych okresowych płatności (wartości ujemnych) i dochodów (wartości dodatnich). Wynik ma następujący domyślny format liczby: money.

W przypadku przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) zob. RangeXNPV — funkcja skryptu.

Składnia:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
discount_rate Stopa procentowa za okres.
value Płatność lub dochód na zakończenie każdego okresu. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzywierszowe z trzecim parametrem opcjonalnym.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Przykłady Wyniki

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

Zwraca wartość 1188,44

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości RangeNPV dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!