Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Sample

Als u het prefix sample voor een LOAD- of SELECT-opdracht plaatst, wordt er een willekeurige selectie records uit de gegevensbron geladen.

Syntaxis:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

De uitdrukking die wordt beoordeeld, definieert niet het percentage records uit de gegevensverzameling dat wordt geladen in de Qlik Sense-applicatie, maar de waarschijnlijkheid dat elk record dat wordt gelezen in de applicatie zal worden geladen. Met andere woorden: door een waarde van p = 0.5 te specificeren, wil dat niet zeggen dat 50% van het totale aantal records wordt geladen, maar dat voor elk bestaand record er een kans van 50% is dat het in de Qlik Sense-applicatie zal worden geladen.

Argumenten
Argument Beschrijving
p

Een willekeurige uitdrukking die wordt geëvalueerd als een getal dat groter dan 0 en kleiner·dan of gelijk is aan 1. Het getal geeft de waarschijnlijkheid aan dat een bepaalde record wordt gelezen.

Alle records worden gelezen maar slechts enkele daarvan worden in Qlik Sense geladen.

Wanneer gebruiken

Een voorbeeld is handig wanneer u wilt dat er uit een grote tabel voorbeeldgegevens worden gehaald om de aard van gegevens, verdeling of veldinhoud te begrijpen. Omdat dit een subset van gegevens ophaalt, worden gegevens sneller geladen zodat scripts ook sneller kunnen worden getest. Anders dan de functie First, haalt de functie Sample gegevens uit de hele tabel in plaats van beperkt te zijn tot de eerste paar rijen. Dit kan in bepaalde gevallen een nauwkeurigere afspiegeling van gegevens opleveren.

De volgende voorbeelden geven twee mogelijke toepassingen weer van het Sample-scriptprefix:

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Voorbeeld van een inline-tabel

Voorbeeld 2 – Voorbeeld uit een automatisch gegenereerde tabel

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!