Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gedeeltelijke lading

Bij een volledige lading worden altijd eerst alle tabellen in het bestaande gegevensmodel verwijderd en vervolgens wordt het load-script uitgevoerd.

Bij een gedeeltelijke lading gebeurt dit niet. Hierbij blijven alle tabellen in het gegevensmodel behouden en worden alleen de instructies Load en Select uitgevoerd voorafgegaan door het voorvoegsel Add, Merge of Replace. Andere gegevenstabellen worden niet door de instructie beïnvloed. Het only-argument geeft aan dat de opdracht alleen tijdens gedeeltelijke ladingen moet worden uitgevoerd, en moet worden genegeerd tijdens volledige ladingen. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de uitvoering van opdrachten voor gedeeltelijke en volledige ladingen.

 
Opdracht Volledige lading Gedeeltelijke lading
Load ... Opdracht wordt uitgevoerd Opdracht wordt niet uitgevoerd
Add/Replace/Merge Load ... Opdracht wordt uitgevoerd Opdracht wordt uitgevoerd
Add/Replace/Merge Only Load ... Opdracht wordt niet uitgevoerd Opdracht wordt uitgevoerd

Gedeeltelijk opnieuw laden heeft verschillende voordelen ten opzichte van volledig opnieuw laden:

  • Sneller, omdat alleen recent gewijzigde gegevens hoeven te worden geladen. Bij grote gegevensverzamelingen is het verschil aanzienlijk.

  • Er wordt minder geheugen verbruikt, omdat er minder gegevens worden geladen.

  • Betrouwbaarder, omdat query's naar brongegevens sneller verlopen, waardoor het risico op netwerkproblemen wordt verminderd.

InformatieOm ervoor te zorgen dat een gedeeltelijke lading correct werkt, moet de app met gegevens worden geopend voordat een gedeeltelijke lading wordt geactiveerd.

Voer een gedeeltelijke lading uit met de knop Opnieuw laden.Ga voor meer informatie naar Knop. U kunt ook de Qlik Engine JSON API gebruiken.

Beperkingen

Gedeeltelijk laden zal mislukken als er opdrachten zijn met verwijzingen naar tabellen die tijdens de volledige laden al bestonden, maar niet tijdens de gedeeltelijke lading.

Bij een gedeeltelijke lading kunnen waarden van de gegevens worden verwijderd. Dit wordt echter niet weergegeven in de lijst met bijzondere waarden. Dit is een lijst die intern wordt bijgehouden. Dat betekent dat de lijst, na gedeeltelijk opnieuw laden, alle bijzondere waarden zal bevatten die in het veld hebben bestaan sinds de laatste volledige lading. Dit kan meer zijn dan wat er op dit moment bestaat na de gedeeltelijke lading. Dit treft de uitvoer van de functies FieldValueCount() en FieldValue(). De functie FieldValueCount() zou mogelijk een aantal kunnen retourneren dat groter is dan het huidige aantal veldwaarden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!