Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Concatenate

Concatenate is een load-prefix van het script waardoor een gegevensverzameling kan worden bijgevoegd bij een bestaande tabel in het geheugen. Het wordt vaak gebruikt om verschillende sets transactiegegevens toe te voegen aan één centrale feitentabel, of veel voorkomende referentiegegevenssets van een specifiek type op te bouwen die voortkomen uit verschillende bronnen. Het is vergelijkbaar wat betreft functionaliteit met de SQL UNION-operator.

De resulterende tabel van een concatenate-bewerking omvat vervolgens de oorspronkelijke gegevensset met de nieuwe rijen gegevens die onderaan aan die tabel zijn toegevoegd. In de bron- en doeltabellen kunnen verschillende velden staan. Indien velden anders zijn, wordt de resulterende tabel verbreed om het gecombineerde resultaat van alle aanwezige velden in zowel de bron- als de doeltabel weer te geven.

Syntaxis:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De naam van een bestaande tabel. De genoemde tabel wordt het doel van de Concatenate-bewerking en eventuele records van geladen gegevens worden aan die tabel toegevoegd. Als de parameter tablename niet wordt gebruikt, wordt de doeltabel de laatst geladen tabel vóór deze opdracht.
loadstatement/selectstatement Het loadstatement/selectstatement-argument dat op het tablename-argument volgt, wordt aaneengeschakeld met de opgegeven tabel.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Functievoorbeeld
VoorbeeldResultaat
Concatenate(Transactions) Load …. ;De gegevens die in de load-instructie onder het Concatenate-prefix zijn geladen, worden toegevoegd aan de bestaande tabel in het geheugen, Transactions. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de tabel Transactions eerder dan dit punt in het load-script al is geladen.

Voorbeeld 1 – Meerdere gegevenssets toegevoegd aan een doeltabel met de load-prefix voor aaneenschakelen

Voorbeeld 2 – Meerdere gegevenssets toegevoegd aan een doeltabel met impliciete aaneenschakeling

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!