Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Semantic

Het laadvoorvoegsel semantic maakt een speciaal type veld dat kan worden gebruikt in Qlik Sense om relationele gegevens te verbinden en te beheren, zoals boomstructuren, zelfverwijzende bovenliggende/onderliggende gestructureerde gegevens en/of gegevens die kunnen worden beschreven als een diagram.

Merk op dat de lading semantic op dezelfde manier kan werken als de voorvoegsels Hierarchy en HierarchyBelongsTo. Alle drie de voorvoegsels kunnen worden gebruikt als bouwstenen in effectieve front-end-oplossingen voor het doorkruisen van relationele gegevens.

Syntaxis:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

Een semantische lading verwacht een invoer die precies drie of vier velden breed is met een strikte definitie van wat elk geordend veld vertegenwoordigt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Semantische ladingsvelden
Veldnaam Veldbeschrijving
1e veld: Deze tag is een weergave van het eerste van twee objecten waartussen een relatie bestaat.
2e veld: Deze tag wordt gebruikt om de 'voorwaartse' relatie tussen het eerste en tweede object te beschrijven. Als het eerste object een onderliggend object is en het tweede object een bovenliggend object, kunt u een relatietabblad maken met de vermelding 'bovenliggend' of 'bovenliggend van' alsof u de relatie van onderliggend tot bovenliggend volgt. 
3e veld: Deze tag is een weergave van het tweede van twee objecten waartussen een relatie bestaat. 
4e veld: Dit veld is optioneel. Deze tag beschrijft de 'achterwaartse' of 'omgekeerde' relatie tussen het eerste en tweede object. Als het eerste object een onderliggend object is en het tweede object een bovenliggend object, kan een relatietabblad 'onderliggend' of 'onderliggend van' vermelden, alsof u de relatie van bovenliggend tot onderliggend volgt. Als u geen vierde veld toevoegt, wordt de tweede veldtag gebruikt om de relatie in beide richtingen te beschrijven. In dat geval wordt automatisch een pijlsymbool toegevoegd als onderdeel van de tag.

De volgende code is een voorbeeld van het voorvoegsel semantic.

Semantic  
Load 
Object, 
‘Parent’ AS Relationship, 
NeighbouringObject AS Object, 
‘Child’ AS Relationship 
from graphdata.csv; 
InformatieHet is toegestaan en gebruikelijk om het derde veld hetzelfde te labelen als het eerste veld. Dit creëert een zelfverwijzende opzoekactie, zodat u object(en) stap voor stap naar het/de verwante object(en) kunt volgen. Als het 3e veld niet dezelfde naam heeft, dan is het eindresultaat een eenvoudige opzoekactie van (een) object(en) naar zijn directe relationele buur/buren slechts één stap verwijderd, wat een uitvoer is van weinig praktisch nut.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Gerelateerde functies
Functies Interactie
Hierarchy Het laadvoorvoegsel Hiërarchie wordt gebruikt om knooppunten in bovenliggende/onderliggende gegevensstructuren en andere diagramachtige gegevensstructuren te verdelen en te ordenen en deze om te zetten in tabellen.
HierarchyBelongsToHet laadvoorvoegsel HierarchyBelongsTo wordt gebruikt om de voorlopers van bovenliggende/onderliggende gegevensstructuren en andere diagramachtige gegevensstructuren te vinden en te ordenen en deze om te zetten in tabellen.

Voorbeeld - Een speciaal veld maken voor het verbinden van relaties met behulp van het semantische voorvoegsel

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!