Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

First

Het voorvoegsel First voor een LOAD- of SELECT-opdracht (SQL) wordt gebruikt voor het laden van een vast maximumaantal records uit een gegevensbrontabel. Een typisch gebruiksscenario voor het gebruik van het voorvoegsel First is wanneer u een kleine subset records wilt ophalen uit een grote en/or langzame stap voor het laden van gegevens. Zodra het gedefinieerde 'n' aantal records is geladen, wordt de laadstap voortijdig beëindigd en gaat de rest van de uitvoering van het script gewoon door.

Syntaxis:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Argumenten
Argument Beschrijving
n Een willekeurige uitdrukking die resulteert in een geheel getal waarmee het maximale aantal te lezen records wordt aangegeven. n kan ook worden omsloten door haken: (n).
loadstatement | selectstatement Het load statement/select statement dat volgt op het n-argument definieert de gespecificeerde tabel die moet worden geladen met het ingestelde maximale aantal records.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
VoorbeeldResultaat
FIRST 10 LOAD * from abc.csv; Dit voorbeeld haalt de eerste tien regels op uit een Excel-bestand.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders; In dit voorbeeld wordt de eerste geselecteerde regel opgehaald uit de gegevensverzameling Orders.

Voorbeeld – De eerste vijf rijen laden

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!