Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NoConcatenate

Het prefix NoConcatenate zorgt ervoor dat twee geladen tabellen met identieke veldensets worden behandeld als twee aparte interne tabellen, terwijl ze anders automatisch zouden worden aaneengeschakeld.

Syntaxis:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Als een tabel met een identiek aantal velden en overeenkomende veldnamen eerder in het script in een tabel is geladen, zal Qlik Sense standaard deze twee tabellen automatisch aaneenschakelen. Dit gebeurt ook als de tweede tabel een andere naam heeft.

Maar als het script-prefix NoConcatenate is ingevoegd vóór de load-opdracht of de selecteeropdracht van de tweede tabel, dan worden deze twee tabellen afzonderlijk geladen.

Een typische gebruikssituatie voor NoConcatenate is wanneer u mogelijk een tijdelijke kopie van een tabel moet maken om een aantal tijdelijke transformaties in die kopie uit te voeren, terwijl u een kopie van de oorspronkelijke gegevens bewaart. NoConcatenate zorgt ervoor dat u die kopie kunt maken zonder deze impliciet weer toe te voegen aan de brontabel.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Functievoorbeeld
VoorbeeldResultaat

Source: LOAD A,B from file1.csv;

CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;

Er wordt een tabel met A en B als metingen geladen. Een tweede tabel met dezelfde velden wordt afzonderlijk geladen door gebruik van de NoConcatenate-variabele.

Voorbeeld 1 – Impliciete aaneenschakeling

Voorbeeld 2 – Scenario voor gebruikssituatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!