Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sample

Bir LOAD veya SELECT deyimine yönelik sample öneki, veri kaynağından rastgele sayıda kayıt yüklemek için kullanılır.

Söz Dizimi:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Değerlendirilen ifade, Qlik Sense uygulamasına yüklenecek olan veri kümesindeki kayıtların yüzdesini değil, uygulamaya yüklenmek üzere okunan her kaydın olasılığını tanımlar. Diğer bir deyişle, p = 0.5 değerini belirtmek toplam kayıt sayısının %50'sinin yükleneceği anlamına gelmez; bunun yerine her kaydın Qlik Sense uygulamasına yüklenme olasılığının %50 olduğunu belirtir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
p

0'dan büyük ve 1'den küçük veya buna eşit bir sayı olarak değerlendirilen rastgele seçilmiş ifade. Sayı, belirli bir kaydın okunma olasılığını belirtir.

Tüm kayıtlar okunur, ancak yalnızca bazıları Qlik Sense içine yüklenir.

Ne zaman kullanılır?

Verilerin doğasını, dağılımı veya alan içeriklerini anlamak için büyük bir tablodan gelen verileri örneklemek istediğinizde, örnek yararlı olur. Verilerin bir alt kümesini getirdiğinden, veri yüklemeleri daha hızlıdır ve komut dosyalarının daha hızlı test edilmesine olanak sağlar. First fonksiyonundan farklı olarak Sample fonksiyonu, ilk birkaç satırla sınırlı kalmak yerine tablonun tamamındaki verileri getirir. Bu bazı durumlarda verilerin daha doğru bir gösterimini sağlayabilir.

Aşağıdaki örneklerde Sample komut dosyası ön ekinin iki olası kullanımı gösterilir:

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Satır içi tablosundan örnek

Örnek 2 – Otomatik oluşturulmuş tablodan örnek

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!