Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Sample

Prefixet sample till en LOAD- eller SELECT-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Uttrycket som utvärderas definierar inte procentandelen poster i datauppsättningen som kommer att laddas i Qlik Sense-programmet, utan sannolikheten för att varje post som läses in laddas i programmet. Att specificera ett värde p = 0.5 innebär med andra ord inte att 50 % av det totala antalet poster kommer att läsas in, utan att det finns 50 % chans att den laddas till Qlik Sense-programmet.

Argument
Argument Beskrivning
p

Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet anger sannolikheten för att en viss post ska läsas.

Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i Qlik Sense.

Användning

Stickprov är användbart när du vill ta stickprov på data som kommer från en stor tabell, för att förstå egenskaperna hos data, fördelningen eller fältinnehållet. Eftersom det hämtar en delmängd av data laddas data snabbare så att skript kan testas snabbare. Till skillnad från First hämtar Sample-funktionen data från hela tabellen, till skillnad från att begränsa den till de första raderna. Detta kan ge en mer rättvisande representation av data i vissa fall.

I följande exempel visas möjliga användningar av skriptprefixet Sample:

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – stickprov från en inline-tabell

Exempel 2 – stickprov från en autogenererad tabell

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!