Ga naar hoofdinhoud

Legenda-instellingen

De opmaak van de grafieklegenda wordt bepaald aan de hand van de verschillende instellingen in dit dialoogvenster.

Instellingen legenda
Instelling Beschrijving
Legendastijl Hiermee stelt u de basisstijl voor de legenda in. U hebt de keuze uit verschillende stijlen.
Achtergrondkleur Hiermee stelt u de kleur in van de achtergrond van de legenda. U kunt deze kleur instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit venster door op de knop te klikken.
Verticale uitlijning Geeft de positie van de legenda aan in relatie tot het tekengebied als de legenda minder verticale ruimte nodig heeft dan het tekengebied.
Lettertype Hiermee opent u het standaarddialoogvenster voor lettertypen, waarin u een lettertype voor de legenda kunt opgeven.
Regelafstand Hiermee stelt u de afstand tussen onderdelen van de legenda in.
Omgekeerde volgorde Hiermee wordt de sorteervolgorde van de legenda omgekeerd.
Meerdere regels Hiermee stelt u de opties in voor legendaonderdelen van meerdere regels:
Tekstterugloop
Hiermee wordt de tekst van de onderdelen van de legenda op twee of meer regels weergegeven.
Celhoogte (regels)
Als de optie Tekstterugloop is ingeschakeld, wordt door deze instelling bepaald hoeveel regels voor elk onderdeel moeten worden gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com