Ga naar hoofdinhoud

Gradennet

Afhankelijk van het gekozen grafiektype zijn er kleine verschillen in het uiterlijk van het dialoogvenster Gradennet mogelijk. Een lijn in een gradennet is een lijn die het tekengebied van de grafiek vanaf een bepaald punt aan een of beide assen doorkruist. Het gradennet kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bepaalde niveaus, of percentielen van grafiekgegevens aan te geven. Een gradennetlijn wordt alleen getekend als deze binnen het huidige bereik van de as van de oorsprong ervan valt.

Eigenschappen referentielijnen
Eigenschap Beschrijving
Label Voer een label in dat naast de referentielijn wordt weergegeven. Standaard wordt de uitdrukking gebruikt. Het label kan worden gedefinieerd als een berekende uitdrukking.
Label in grafiek tonen Schakel deze optie in als u het label naast de referentielijn wilt weergeven.
Locatie

Hiermee stelt u in op welke as de referentielijn moet beginnen:
Ononderbroken X
De referentielijn begint op de x-as. Deze optie is alleen beschikbaar als de grafiek een ononderbroken x-as heeft.
Eerste y-as
De referentielijn begint op de eerste y-as (links/onder).
Tweede y-as
De referentielijn begint op de tweede y-as (rechts/boven).

Definitie Hiermee wordt de waarde ingesteld waarmee de gradennetlijn moet worden getekend. De waarde kan een vaste percentiel van de huidige grafiekgegevens zijn (voer een waarde tussen 1 en 100 in het invoerobject in) dan wel een willekeurige numerieke uitdrukking.
Lijnopmaak Hiermee bepaalt u de opmaak van de referentielijn:
Dikte
De dikte van de gradennetlijn. De waarde kan worden opgegeven in mm, cm, inches (", inch), pixels (px, pxl, pixel), punten (pt, pts, point) of docunits (du, docunit).
Kleur
Hiermee stelt u de kleur van de referentielijn in.
Stijl
Hiermee geeft u de stijl van de referentielijn op, bijvoorbeeld ononderbroken, streepjes of gestippeld.
Tonen Hiermee geeft u de voorwaarde voor het weergeven van de referentielijn op.
Altijd
De referentielijn wordt altijd weergegeven.
Voorwaardelijk
De referentielijn wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking die telkens wordt geëvalueerd wanneer het diagram moet worden getekend. De referentielijn wordt alleen zichtbaar als de voorwaarde Waar retourneert.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com