Ga naar hoofdinhoud

HRank - grafiekfunctie

HRank() evalueert de uitdrukking en vergelijkt het resultaat met het resultaat van de andere kolommen die het huidige rijsegment van een draaitabel bevatten. De functie retourneert vervolgens de rangschikking van de huidige kolom binnen het segment.

Syntaxis:  

HRank([ total ] expression [ , mode [, format ] ])

 

Retourgegevenstypen: dual

InformatieDeze functie werkt alleen in draaitabellen. In alle andere diamgramtypen levert de functie NULL op.

Argumenten:  

  • expression: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
  • mode: Geeft de numerieke representatie aan van het resultaat van de functie.
  • format: Geeft de tekstrepresentatie aan van het resultaat van de functie.
  • TOTAL: Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd. Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

    Het aggregatiebereik definiëren

Als de draaitabel eendimensionaal is of als de uitdrukking wordt voorafgegaan door de kwalificatie total, is het huidige rijsegment altijd gelijk aan de hele rij. Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

De rangschikking wordt geretourneerd als een duale waarde. Als elke kolom een unieke rangschikking heeft, is dit een heel getal tussen 1 en het aantal kolommen in het huidige rijsegment.

Als meerdere kolommen dezelfde rangschikking hebben, kan de tekstuele en numerieke representatie worden bestuurd met de parameters mode en format.

Het tweede argument, mode, geeft de numerieke representatie aan van het resultaat van de functie:

Waarden tweede argument
Waarde Beschrijving
0 (standaard) Als alle rangnummers in de delende groep lager zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle kolommen het laagste positienummer in de delende groep.
Als alle rangnummers in de delende groep hoger zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle kolommen het hoogste rangnummer in de delende groep.
Als rangnummers in de delende groep zowel lager als hoger zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle rijen de waarde die overeenkomt met het gemiddelde van het hoogste en laagste rangnummer in het volledige kolomsegment.
1 Laagste positienummer van alle kolommen in de groep.
2 Gemiddelde positienummer van alle kolommen in de groep.
3 Hoogste positienummer van alle kolommen in de groep.
4 Laagste positienummer in eerste kolom, vervolgens opgehoogd met één voor elke kolom in de groep.

Het derde argument, format, geeft de tekstrepresentatie aan van het resultaat van de functie:

Waarden derde argument
Waarde Beschrijving

0 (standaard)

Lage waarde&' - '&hoge waarde in alle kolommen (bijv. 3 - 4).
1 Laagste waarde van alle kolommen in de groep.
2 Laagste waarde in de eerste kolom, leeg in alle volgende kolommen in de groep.

De volgorde van kolommen voor mode 4 en format 2 wordt bepaald door de sorteervolgorde van de grafiekdimensies.

Voorbeelden:  

HRank( sum( Sales ))

HRank( sum( Sales ), 2 )

HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com